ŚWIADECTWA

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!”

Mk 16, 15

Żywy Pan Jezus, który udziela łaski

W małżeństwie sakramentalnym jest obecny żywy Pan Jezus, który nieustannie pragnie udzielać swej łaski. Prawdę tę potwierdzają przykłady z życia małżonków, którzy otworzyli się na Jego łaskę w trakcie kryzysu małżeńskiego na różnych jego etapach.

Najmocniejszym świadectwem obecności Pana Jezusa w sakramencie małżeństwa są przykłady wierności i miłości małżonków w czasie najbardziej ekstremalnego etapu kryzysu małżeńskiego jakim jest rozwód i odejście współmałżonka do innej osoby. To one najbardziej pokazują jak działa łaska sakramentu małżeństwa i jak wytrwać w wierności przysiędze małżeńskiej pomimo wszystko.

Świadectwo z jednej strony oddaje chwałę Bogu, pokazując jak On działa w konkretnych historiach małżeńskich, a z drugiej strony umacnia małżonków sakramentalnych w miłości do swojego współmałżonka, niezależnie od stopnia kryzysu małżeńskiego.

Oprócz świadectw małżonków przed rozwodem i po rozwodzie, chcemy również zamieszczać świadectwa takich osób jak np. księży, prawników, psychologów, doradców rodzinnych, mediatorów, którzy mądrze wspierają małżeństwa sakramentalne, pomagając im w zachowaniu integralnej postawy – spójnej w myślach, słowach i czynach – sprzeciwiającej się rozwodom.

Świadectwa pisane są zebrane w kategorii ŚWIADECTWA  (swiadectwa.sychar.org).

Świadectwa video znajdziecie na naszym kanale YouTube.

Dzielmy się wiarą jak chlebem
Dajmy świadectwo nadziei
Bóg ofiarował nam siebie
I mamy się Nim z ludźmi dzielić

Skoro nas Bóg światłem natchnął
Trzeba z tym światłem iść w drogę
Odrzućmy zwątpienie i trwogę

Spis wybranych świadectw

Idźcie i głoście

Zapraszamy do składania świadectw i przesyłania ich do Zespołu LEM (logistyka-ewangelizacja-media) na adres: lem@sychar.org . Bóg nie powołuje zdolnych, ale uzdalnia każdego powołanego. Nie bój się mówić o cudach jakie Pan Bóg działa w twoim życiu. Miej udział w zbawieniu innych, tych, którzy dzięki Twojemu świadectwu zawrócą na drogę do Boga.

Zachęta do składania świadectw od Lidera Zespołu LEM – Sebastiana.