Warsztaty – Wreszcie Żyć

Wymagania dla osób prowadzących warsztaty

 1. Sycharowskie warsztaty 12 kroków mogą prowadzić jedynie osoby, które zaakceptowały i podpisały Wymagania dla Liderów, Moderatorów, Opiekunów i Współpracowników, a więc które należą do Grupy Liderów i Moderatorów Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR.
 2. Doświadczenie pracy własnej w Programie 12 kroków „Wreszcie żyć” .
 3. Nowych prowadzących rekomendują dotychczasowi prowadzący, u których kończyli oni warsztaty 12 kroków, przy akceptacji głównego koordynatora warsztatów i błogosławieństwie opiekuna duchowego.
 4. Prowadzący doskonalą się poprzez kontynuację rozwoju duchowego i osobistego w programie 12 kroków dla chrześcijan, dbają o kwalifikacje merytoryczne i wspierają się nawzajem przekazując zdobytą wiedzę i doświadczenie na spotkaniach na internetowym Forum Pomocy (www.kryzys.org) lub w realu.
 5. Skład prowadzących grupę warsztatową:
  – koordynator – rekomenduje i wspiera głównego prowadzącego i współprowadzącego
  – główny prowadzący
  – współprowadzący
  – opiekun duchowy.
 6. Małżonkowie nie powinni prowadzić tej samej grupy.
 7. Grupa warsztatowa rozpoczyna pracę, kiedy jest skompletowany skład osób prowadzących – przynajmniej 2 osoby prowadzące warsztat.

Wymagania dla uczestników warsztatów

 1. Sycharowskie warsztaty 12 kroków skierowane są do osób, które zdecydowane są żyć w pełnej jedności sakramentalnej z Panem Bogiem oraz zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego i charyzmatem Wspólnoty Sychar* wypełniać swoje życiowe powołanie.
 2. Osoby z jednej rodziny powinny pracować w różnych grupach.
 3. Każdy uczestnik warsztatu rozpoczyna warsztat po przerobieniu testu-kwestionariusza i omówieniu jego punktów w ramach indywidualnej rozmowy z prowadzącym lub współprowadzącym warsztat.

Księga świadectw

Osoby, które ukończyły Sycharowski warsztat mają możliwość zamieścić swoje świadectwo doświadczenia pracy w warsztacie w Sycharowskiej Księdze Świadectw na internetowym Forum Pomocy – www.kryzys.org

* Charyzmat Sycharowski zgodny jest z nauczaniem Kościoła katolickiego. Streszcza się on w zdaniu, że każde sakramentalne małżeństwo jest do uratowania, gdyż z Ewangelii wynika, że każdy człowiek ma szansę się nawrócić i wypełnić wolę Bożą zapisaną w ślubowanej przed Bogiem przysiędze małżeńskiej. Sycharowskie warsztaty dla chrześcijan „Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia” skierowane są do osób, które pragną pójść drogą nawrócenia, pojednania z drugim człowiekiem, a w szczególności ze swoim współmałżonkiem, wierząc, że za decyzją zgodną z wolą Boga idzie Jego łaska (patrz Dz 5, 32).