Zgłoszenie na warsztaty

O warsztacie

Warsztaty Sycharowskie 12 kroków skierowane są do osób, które zdecydowane są żyć w pełnej jedności sakramentalnej z Panem Bogiem oraz zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego i charyzmatem Wspólnoty Sychar wypełniać swoje życiowe powołanie. Osoby z jednej rodziny powinny pracować w różnych grupach.

TYMCZASOWO ZAPISY NA KROKI ZOSTAŁY ZAWIESZONE.