Pomoc W Kryzysie

Wzrastamy

Każde sakramentalne małżeństwo jest do uratowania!” – Pan Bóg może poskładać każde potłuczone małżeństwo. Wszystko zależy od Twojej woli – czy zechcesz z Panem Bogiem współpracować i otworzyć się na łaski płynące z sakramentu małżeństwa. Do uratowania małżeństwa są potrzebne dwie osoby: Ty i Pan Bóg. To dzięki Twojemu nawróceniu może dokonać się pojednanie w rodzinie. Jako członkowie Wspólnoty czynimy wszystko co w naszej mocy, aby rozwijać się duchowo w drodze do Nieba. Trwamy w modlitwie za siebie i współmałżonka. Pielęgnujemy naszą relację z Jezusem Chrystusem i Maryją. To Im ofiarujemy nasze cierpienia, troski, jak i radości. Do nich należymy i Im powierzamy nasze małżeństwa. Po ludzku jesteśmy bezsilni, ale z Panem Bogiem możemy wszystko:

Dla Boga bowiem nie ma nic nie możliwego.

Łk 1, 37

Trwamy

Wierna miłość liczy się z możliwością złamania przysięgi przez jednego z małżonków. Ale takie złamanie przysięgi przez jednego nie zwalnia z dochowania wierności drugiej strony poprzez życie w samotności i niewchodzenie w kolejne związki. Wierna miłość po zdradzie czy odejściu współmałżonka to miłość budowana na przebaczeniu i nieustannej gotowości do pojednania się z otwierającym się na Miłość współmałżonkiem. Nie ma takiego grzechu czy kryzysu, z którego nie byłoby drogi powrotu. Każde trudne sakramentalne małżeństwo ma szanse być uzdrowione. Zdarzają się odrodzenia małżeństw, w których małżonkowie sakramentalni powracają do siebie ze związków niesakramentalnych, w które się uwikłali, w których nawet dziecko zrodzone w niesakramentalnych związkach nie stanowi przeszkody do pojednania i odbudowania ich małżeńskiej jedności. Nawet w takich szczególnie trudnych przypadkach Bóg, który jest Miłością, wskazuje właściwe rozwiązanie.

Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela.

Mt 19, 6

Grupy wsparcia

Pomagamy sobie nawzajem poprzez organizowanie grup wsparcia tzw. Ognisk Wiernej Miłości Małżeńskiej Sychar. Ogniska są umiejscowione w prawie całej Polsce. Posiadamy także kilka Ognisk poza granicami kraju. Spis wszystkich Ognisk możecie zobaczyć na naszej mapie. Zapraszamy do znalezienia Ogniska najbliżej swojego miejsca zamieszkania i do skontaktowania się z jego Liderem. Spotkania na żywo w Ognisku są bardzo budujące, pomagają wzrastać duchowo i trwać w wierności Bogu i przysiędze małżeńskiej.

Forum

Kolejną formą pomocy jest Forum, gdzie oprócz wymiany doświadczeń i porad, również wspólnie się modlimy za nasze rodziny na Różańcu Świętym. Na Forum są trzy Róże Żywego Różańca. Forum jest ogólnodostępne dla wszystkich, ale aby brać udział w dyskusjach należy się zalogować.

Skype

Codziennie spotykają się samopomocowe grupy modlitewne na platformie Skype.

 1. Grupa I: 20.30 – 21.00
  Prowadzący: Ania „Mufinka” (na skype „anna.ledzinska2”), Dorota “Teija” (na skypie dora518), Marcin „kesolk” (na skype „kesolk”)
 2. Grupa II: 21.30 – 22.00
  Prowadzący: Krystyna „cristina” (skype „krystynapotrykus”), Helena (skype „halszczka5111”)
 3. Grupa III: 22.00-22.30
  Prowadzący: Ania „anna_aaa” (na skype „anna.sambor”)
 4. Jutrznia: 6:30 codziennie (prócz niedziel):
  Łączy Ania „Mufinka” (na skype „anna.ledzinska2”)
 5. Kompleta 21.45 codziennie
  Prowadzący: Ania „Mufinka” (na skype „anna.ledzinska2”)
 6. Adoracja: 20.00 – 21.00 czwartek
  Prowadzący: Wojciech „pigal” (na skype „Wojciech Pigalski”), Sławomir “ryba5” (na skype „slawomir.karpinski7”)

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie się na skype do osób prowadzących (podając w prośbie o przyjęcie zaproszenia informację, że chodzi o modlitwę na skype), aby włączyć się do grupy modlitwy.

12 kroków

Oferujemy naszym członkom warsztaty rozwoju duchowego Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni szczęścia. Warsztaty odbywają się w niektórych miastach stacjonarnie. Dużym powodzeniem cieszą się warsztaty online jak i mitingi na platformie Skype:

Mitingi: 21.00 -22.00
Prowadzący: Dorota “Teija” (na skypie dora518)

Kontakt

Jeśli potrzebujecie skontaktować się z nami to zapraszamy do kontaktu e-mail: pomoc@sychar.org lub poprzez wiadomość prywatną na Facebooku. Możecie także skontaktować się z naszym Krajowym Opiekunem Duchowym – ks. Pawłem Dubowikiem e-mail: pdubowik@wp.pl

Istnieje możliwość także zamawiania Mszy Świętej u ks. Pawła pisząc na maila.

Po otrzymaniu potwierdzenia terminu ofiarę można wpłacać na konto:

Paweł Dubowik
50 1020 5558 1111 1286 2400 0588

Ksiądz Paweł ofiary z tych intencji przeznacza na swoją działalność związaną z Sycharem m.in. na dojazdy do naszych Ognisk, rekolekcje, itp.