Przeglądasz tag

spotkania

 • Wspólnota Sychar

  Tematy na spotkania Ogniska

  Poniżej propozycja tematów do podjęcia na spotkaniach Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej Sychar: Bank tematów dla Liderów znajduje się także na Forum Pomocy. PRZEWODNIK DLA LIDERÓW…

 • Wspólnota Sychar

  Założenie Ogniska WTM Sychar

  Kandydat na lidera, założyciel Ogniska (sakramentalny małżonek): Nawiązuje kontakt z liderem Wspólnoty i opiekunem założycieli Ognisk w celu podjęcia stałej współpracy. Ma kontakt ze Wspólnotą i korzysta z doświadczeń innych liderów…

 • Wspólnota Sychar

  Wskazania dla Liderów

  Każdemu spotkaniu wspólnotowemu towarzyszy Msza Święta – o ile to możliwe w intencji małżeństw w kryzysie. Każdy z uczestników spotkań otrzymuje gratis broszurę Sycharowską i ulotki – wizytówki oraz propozycję zapisania się na listę newslettera na…