Wspólnota Sychar

Założenie Ogniska WTM Sychar

Kandydat na lidera, założyciel Ogniska (sakramentalny małżonek):

 1. Nawiązuje kontakt z liderem Wspólnoty i opiekunem założycieli Ognisk w celu podjęcia stałej współpracy.
 2. Ma kontakt ze Wspólnotą i korzysta z doświadczeń innych liderów Ognisk, bierze udział w spotkaniach w Ogniskach i/lub w rekolekcjach i innych aktywnościach organizowanych przez Wspólnotę Sychar. Kontakt kandydata na lidera Ogniska – ze wspólnotą, liderami poszczególnych Ognisk, jego aktywność i świadectwo życia w ramach poszczególnych dzieł Wspólnoty – pozwala Liderowi Wspólnoty i Krajowemu Duszpasterzowi Wspólnoty zebrać rekomendacje i miarodajnie przedstawić je Radzie Wspólnoty, która podejmuje ostateczną decyzję o zatwierdzeniu kandydata na lidera i utworzeniu Ogniska. Po zatwierdzeniu kandydata przez Radę, podejmuje on – już jako założyciel ogniska – kroki zmierzające do otwarcia Ogniska.
 3. Posiada konto na internetowym Forum Pomocy.
 4. Podpisuje „Wymagania dla Liderów i Moderatorów”.
 5. Otwiera na Forum Pomocy wątek pt. „UWAGA MIASTO” w zakładce „Zapowiedzi i spotkania”, w którym zaprasza wszystkich Sycharowiczów do odmawiania nowenny do Ducha św. w intencji zakładanego Ogniska. Czas rozpoczęcia nowenny uzgadnia z prowadzącymi spotkania modlitewne na Skype z koordynatorem grup.
 6. Znajduje osobę duchowną, która zgodzi się objąć opieką duchową powstające Ognisko i podpisze „Wymagania dla Liderów i Moderatorów.
 7. W miarę możliwości szuka już następujących bliskich współpracowników:
 • prowadzącego stronę internetową Ogniska
 • odpowiedzialnego za przygotowanie i organizację spotkań w Ognisku
 • odpowiedzialnego za rozprowadzanie materiałów sycharowskich i kontaktu z Zespołem LEM, lem@sychar.org
 • rozeznającego i organizującego pomoc dla nowo przybyłych na spotkanie
 • kontaktującego się z innymi wspólnotami
 • organizującego i pomagającego przy oprawie liturgicznej Mszy św., która towarzyszy spotkaniu.

Możesz także zobaczyć