Wspólnota Sychar

Tematy na spotkania Ogniska

Poniżej propozycja tematów do podjęcia na spotkaniach Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej Sychar:

Bank tematów dla Liderów znajduje się także na Forum Pomocy.

PRZEWODNIK DLA LIDERÓW

Możesz także zobaczyć