Rekolekcje Wspólnota Sychar

Rekolekcje

Ogólnopolskie Rekolekcje

Pierwsze rekolekcje odbyły się w październiku 2006 roku w Sanktuarium Matki Bożej w Leśniowie. Co roku organizowane są wiosną i jesienią Ogólnopolskie Rekolekcje. Każdorazowo podejmowany jest inny temat i prowadzone są przez różnych rekolekcjonistów. Jest to czas w którym poznajemy osoby z innych Ognisk, budujemy relację z Panem Bogiem i wzrastamy duchowo.

Rekolekcje dla Absolwentów 12 kroków

Raz w roku organizowane są także rekolekcje dla Absolwentów i prowadzących warsztaty 12 krokowe. Przeważnie spotkanie odbywa się jesienią.

Rekolekcje dla kobiet

W roku 2020 po raz pierwszy zostały zorganizowane rekolekcje dla kobiet. Spotkały się one z dużym zainteresowaniem Pań, więc będziemy je organizować raz do roku.

Rekolekcje dla młodzieży

Dwa razy zostały zorganizowane rekolekcje dla młodzieży sycharowskiej. Chcemy, aby dzieci z naszych rodzin budowały swoją relację z Panem Bogiem oraz czuły się zaopiekowane w małżeńskim kryzysie.

Spotkanie GLiM

Raz w roku organizowane jest spotkanie liderów ognisk, moderatorów i opiekunów duchowych. Przedstawiane są na nich sprawozdania z rocznej działalności Wspólnoty, wybierani członkowie Rady oraz prezentowane Zespoły jakie w ramach Wspólnoty funkcjonują, podejmowane dyskusje o dalszych działaniach Wspólnoty.

Wakacje z Sycharem

Latem w górach i nad morzem organizujemy spotkania rekolekcyjno-wypoczynkowe dla małżonków w kryzysie i ich dzieci.

Rekolekcje i warsztaty Ogniskowe

Ponadto niektóre Ogniska organizują we własnym zakresie rekolekcje i warsztaty Sycharowskie.

Materiały i informacje

Informację o zaplanowanych rekolekcjach i wakacjach są umieszczane w Kalendarzu Sycharowskim, na Forum oraz rozsyłane Newsletterem.

Zapisy audio lub wideo z rekolekcji, które odbyły się w latach ubiegłych, można znaleźć na naszym kanale YouTube lub w kategorii Rekolekcje.

Możesz także zobaczyć