Deklaracja

Treść zobowiązania

Jako członek Ruchu Wiernych Serc podpisuję się pod następującym zobowiązaniem:

Kocham (aktem woli) mojego męża/moją żonę. Uznaję małżeństwo sakramentalne jako nierozerwalne przymierze i decyduję się bezwarunkowo swoją postawą pragnąć i świadczyć dobro dla mojego męża/mojej żony. W głębi serca jestem przekonany/na o ważności swojego sakramentalnego małżeństwa i pragnę wytrwać w wierności, wywiązując się z zobowiązań złożonych w przysiędze małżeńskiej. Ufam, że tylko z Bożą pomocą przy aktywnej współpracy z łaską wypływającą z mocy sakramentu małżeństwa (przymierza z Bogiem), zarówno moje jak i inne sakramentalne małżeństwa mają szanse być uzdrowione, a w przypadku zdrowych związków – wzajemne relacje małżeńskie pogłębiane i udoskonalane.

W związku z powyższym, deklaruję, że:

  • W każdej sytuacji jestem otwarty/a na pojednanie ze współmałżonkiem i jego powrót (w przypadku opuszczenia), przebaczając mu aktem woli i prosząc o przebaczenie.
  • Nie jestem zainteresowany/a występowaniem do Sądu Cywilnego z pozwem o rozwód. W sytuacji, kiedy zostanę wezwany przed Sąd Cywilny bądź Sąd Biskupi z wniosku współmałżonka, stawię się i będę świadczył o prawdzie, o swojej miłości i wierności do współmałżonka.
  • W sytuacji, gdyby współmałżonek sam wystąpił do Sądu Cywilnego z pozwem o rozwód, nie wyrażę zgody na rozwód, a jedynie w skrajnych uzasadnionych przypadkach mógłbym/mogłabym wystąpić, bądź wyrazić zgodę na separację.
  • Nie będę używał/a zwrotów „mój były mąż”, „moja była żona”, które zakłamują prawdę o małżeństwie sakramentalnym i mogą ranić innych małżonków, w tym przede wszystkim samego Pana Jezusa.
  • Będę się wyrażał/a z szacunkiem i życzliwością o moim sakramentalnym współmałżonku.

Ponadto zobowiązuję się:

  • Nosić na palcu poświęconą ślubną obrączkę.
  • Żyć w łasce uświęcającej, rozwijając żywą relację z Panem Jezusem.
  • Często przystępować do Komunii Świętej i regularnie czytać Biblię.
  • Modlić się codziennie wzbogacając swoją modlitwę np. takimi modlitwami jak: Modlitwą o odrodzenie małżeństwa (dla małżeństw w kryzysie) lub Modlitwą małżonków (dla małżeństw po kryzysie), Modlitwą do Ducha Świętego.
  • Powierzać siebie i bliskich w „Koronce do Bożego Miłosierdzia” i w „Różańcu Świętym” (w miarę możliwości – codziennie).

Mam świadomość, że w każdej chwili mogę wystąpić z Ruchu Wiernych Serc, gdyby okazało się, że w jakimś czasie nie mogę się wywiązać z któregokolwiek punktu tej deklaracji.