Przeglądasz tag

zespoły

  • Wspólnota Sychar

    Zespół Rekolekcyjny

    Posługa Zespołu ukierunkowana jest na formację członków Wspólnoty oraz na zacieśnianie relacji w całej Wspólnocie, co daje możliwość poranionym małżonkom i członkom ich rodzin wzrastać w miłości do Boga i współmałżonka,…

  • Wspólnota Sychar

    Zespół LEM – logistyka, ewangelizacja, media

    Zespół LEM powstał z połączenia Zespołu Medialnego z rzecznikiem Wspólnoty na czele i Zespołu Logistyczni – Ewangelizacyjnego. Zespół zajmuje się wspieraniem działalności ewangelizacyjnej Ognisk. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu…