Ruch Wiernych Serc

O inicjatywie

Ruch Wiernych Serc (RWS) powstał w Dniu Najświętszego  Serca Pana Jezusa – 30 maja 2008 roku, w oparciu o Wspólnotę Trudnych Małżeństw SYCHAR. Ruch Wiernych Serc jest jednym z dzieł Wspólnoty, która przyjmuje zgłoszenia nowych członków, prowadzi Księgę Wiernych Serc oraz publikuje świadectwa i artykuły zachęcające do trwania w  wierności i przezwyciężania kryzysów zgodnie z zamysłem Bożym. RWS powstał we współpracy z dwumiesięcznikiem „Miłujcie się!”.

Dla kogo jest RWS?

Ruch Wiernych Serc jest dla małżonków sakramentalnych przeżywających kryzys w małżeństwie na każdym jego etapie, gdy:

  • są razem,
  • są w separacji,
  • są po rozwodzie,
  • współmałżonek po rozwodzie wchodzi w nowy związek (także w sytuacji, gdy w tym drugim niesakramentalnym związku pojawiają się dzieci).

Dla wszystkich małżonków, którzy poważnie traktują sakrament małżeństwa i przysięgę małżeńską złożoną w dniu ślubu i umacniając się Bożą łaską płynącą z sakramentu małżeństwa decydują się żyć w miłości i wierności do współmałżonka aż do śmierci.

Jak wstąpić do Ruchu?

Osoby zdecydowane wstąpić do RWS powinny spełniać następujące wymagania:

  • podpisać się odpowiedzialnie pod DEKLARACJĄ
  • w dniu wstąpienia do Ruchu być w łasce uświęcającej, przyjąć komunię świętą, zawierzyć Panu Jezusowi i wyznać wierność Jemu, odczytując Akt Zawierzenia Osobistego Jezusowi przez Serce Maryi oraz Akt Zawierzenia Małżeństwa
  • członkowie RWS są wpisywani do Księgi Wiernych Serc, która publikowana jest na stronie (wpis zawiera datę wstąpienia, imię i kraj) oraz mogą otrzymać specjalne indywidualne Błogosławieństwo.

Wstąpić do Ruchu można poprzez wysłanie elektronicznego zgłoszenia:

Błogosławieństwo