Aktualności

Weź swój krzyż

Poniższa animacja tłumaczy istotę dźwigania swojego krzyża. Nie potrzeba słów. Wystarczy obejrzeć do końca.

Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, i niech idzie za mną. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je, a kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je.

Mt 16, 24–25

Możesz także zobaczyć