Aktualności Wspólnota Sychar

Musisz zawsze powstawać

Możecie rozerwać swoje fotografie i zniszczyć prezenty.

Możecie podeptać swoje szczęśliwe wspomnienia

i próbować dzielić to, co było dla dwojga.

Możecie przeklinać Kościół i Boga.

Ale Jego potęga nie może nic uczynić

przeciw waszej wolności.

Bo jeżeli dobrowolnie prosiliście Go,

by zobowiązał się z wami…

On nie może was „rozwieść”.

To zbyt trudne?

A kto powiedział, że łatwo być

człowiekiem wolnym i odpowiedzialnym.

Miłość się staje

Jest miłością w marszu, chlebem codziennym.

Nie jest umeblowana mieszkaniem,

ale domem do zbudowania i utrzymania,

a często do remontu.

Nie jest triumfalnym „TAK”,

ale jest mnóstwem „tak”,

które wypełniają życie, pośród mnóstwa „nie”.

Człowiek jest słaby, ma prawo zbłądzić!

Ale musi zawsze powstawać i zawsze iść.

I nie wolno mu odebrać życia,

które ofiarował drugiemu; ono stało się nim.

Michel Quoist

Możesz także zobaczyć