Aktualności Pomoc w kryzysie Poznań – Karmelici Bosi

UZDROWIENIE SERCA – s. Maria Kwiek

Zapis cyklu spotkań w Ognisku Wiernej Miłości Małżeńskiej WTM Sychar w Poznaniu, z siostrą Marią Kwiek.

Siostra Maria Kwiek – urszulanka, doktor teologii, współpracująca z pismem „Miłujcie się”/”Trwajcie w miłości”.

Tematem spotkania było zagadnienie uzdrawiania serca, które doznało zranień. Przywrócenie zdolności do ponownego odczuwania i kochania.

Tematem spotkania było zagadnienie uzdrawiania serca, które doznało zranień. Przywrócenie zdolności do ponownego odczuwania i kochania.
Tematem spotkania było zagadnienie uzdrawiania serca, które doznało zranień – kontynuacja rozważań. Przywrócenie zdolności do ponownego odczuwania i kochania – uzdrowienie wewnętrzne.
Tematem spotkania było zagadnienie uzdrawiania zranień wraz z przygotowaniem swojej własnej modlitwy o uzdrowienia. Forma pół-warsztatowa, dzięki której każdy może spojrzeć na nieprzepracowane obszary swojego życia. I oddać je Bogu.

Materiały do pobrania, które pomocne są przy 3 spotkaniu „Uzdrawianie zranień”.

Możesz także zobaczyć