Formacja małżeńska Wspólnota Sychar

Konspekt 02 dla spotkań małżonków sakramentalnych

02 Konspekt

„Dwa wymiary małżeństwa sakramentalnego”

Całość spotkania ok. 70 min

 • Modlitwa na rozpoczęcie: Duchu Święty, który gromadzisz ludzi w jedności wiary, przybądź i napełnij serca Twoich sług łaskę Swoją, zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń od wszelkiego złego. Amen.
 • ok. 5 min część prezentująca nagranie
  • Wprowadzenie moderatora spotkania do nagrania: Ksiądz prof. Marian Machinek jest Przewodniczącym Stowarzyszenia Teologów Moralistów i uczestniczył w konferencji współorganizowanej przez KUL i naszą Wspólnotę Sychar w Lublinie w 2017 roku. W trakcie, został poproszony o wygłoszenie wykładu, którego fragment możemy odsłuchać poniżej. Całość wykładu znajduje się pod tym linkiem.
  • Odsłuchanie 2,40 min fragmentu z wykładu ks. prof. dr hab. Mariana Machinka MSF pt.: „Dwa wymiary małżeństwa sakramentalnego”.
 • ok. 45 min dzielenie się wg zasad spotkań sycharowskich 1 (ok. 5 min przypomnienie zasad)
  • ok. 20 min dzielenie się na temat: Czy coś nowego wniosła wypowiedź ks. Mariana Machinka w mój stosunek do mojego małżeństwa?
  • ok. 20 min dzielenie się na temat: Jakie widzę praktyczne konsekwencje w mojej relacji z mężem/żoną faktu, że to Bóg nas połączył ?
 • 20 min czytanie Biblii: rozdanie karteczek ze Słowem Bożym i modlitwą. Przeczytanie na głos fragmentu z Ewangelii. 10 min ciszy na indywidualną medytację usłyszanego Słowa Bożego. Modlitwa na zakończenie.

W Słowie Bożym, które za chwilę przeczytamy znajdują się Słowa Pana Jezusa o małżeństwie. O tym, kto go tworzy i jakie są tego konsekwencje. Wsłuchajmy się w Jego Słowa i otwórzmy się na to, co Bóg chce nam dziś przez Nie powiedzieć. Prośmy też Jezusa o łaskę abyśmy odpowiedzieli na Jego Słowa przez nasze czyny, naszą codzienność.

Wtedy przystąpili do Niego faryzeusze, chcąc Go wystawić na próbę, i zadali Mu pytanie: «Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu?» On odpowiedział: «Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela». Odparli Mu: «Czemu więc Mojżesz polecił dać jej list rozwodowy i odprawić ją?» Odpowiedział im: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony; lecz od początku tak nie było. A powiadam wam: Kto oddala swoją żonę – chyba w wypadku nierządu- a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo». (Mt 19, 3-9)

Chwila ciszy – rozważanie Słowa Bożego (ok. 10 min)

Pytania do indywidulanego rozważania:
• Co Bóg mówi do mnie dziś przez usłyszane teraz Słowo?
• W jaki sposób odpowiem Bogu na to, co mi powiedział?

 • Modlitwa na zakończenie

Panie Jezu, dziękuję Ci za Twoje Sakramenty, w których zapraszasz mnie do życia razem z Tobą w różnych momentach mojego życia.. Dziękuje Ci za Twoją obecność w Sakramencie Małżeństwa, za to, że połączyłeś mnie i mojego męża/żonę. Dziękuję Ci, że nieustannie pragniesz uzdrawiać naszą relację małżeńską i umacniać miłość i jedność między nami. Dziękuję Ci, że to wszystko co przeżywam w moim małżeństwie może być drogą do coraz głębszego zjednoczenia z Tobą. Pomóż mi łączyć cierpienia wynikające z kryzysu małżeńskiego z Twoim cierpieniem odrzucenia i zdrady jakiego doświadczasz od tych, których kochasz. Panie Jezu, udziel mi łaski miłowania mojego współmałżonka taką miłością, jaką Ty mnie kochasz, abym każdego dnia coraz bardziej upodabniał się do Ciebie. Amen.


1 Zasady spotkań sycharowskich:

 • Na początku spotkania przedstawiamy się i mówimy sobie po imieniu.
 • Nie ma przymusu – każdy mówi dlatego, że chce.
 • Mówimy we własnym imieniu i o sobie, o swojej sytuacji, dzielimy się osobistym świadectwem, nie głosimy „kazań”, nie teoretyzujemy.
 • Nie przerywamy sobie wypowiedzi, nie zadajemy pytań, nie oceniamy, nie polemizujemy z wypowiedziami poprzedników, nie udzielamy rad.
 • Staramy się uważnie i cierpliwie nawzajem siebie słuchać, umożliwiając każdemu wypowiedzenie się i nazwanie swojego problemu.
 • Wszyscy obecni na spotkaniu są zobowiązani do zachowania anonimowości osób, zasłyszanych spraw i zdarzeń – stwarzamy atmosferę bezpieczeństwa i zaufania.
 • Osoby, które są po raz pierwszy, mają więcej czasu na wypowiedź.
 • W przypadku łamania zasad, zbytniego przedłużania wypowiedzi lub w celu wyjaśnienia może zostać ona przerwana przez osobę prowadzącą spotkanie lub kapłana.

Możesz także zobaczyć