Ogniska Sycharu

Grupy wsparcia

Podstawą działalności Wspólnoty są spotkania małżonków w Ogniskach Sycharowskich tzw. Ogniskach Wiernej Miłości Małżeńskiej. Obecnie Sycharowicze mogą spotykać się otoczeni opieką duszpasterską w 60 Ogniskach.

Niemal wszystkie Ogniska (lokalne wspólnoty) powstawały oddolnie jako inicjatywa małżonków, którzy trafili do naszej Wspólnoty poprzez internetowe Forum Pomocy. Na tym Forum przyszli liderzy, którzy uzyskiwali pomoc i sami dawali wsparcie, dojrzewali do decyzji organizacji Ogniska w swojej miejscowości. Ich decyzja była poprzedzona wspólną nowenną Wspólnoty. Spotkania w Ogniskach mają charakter samopomocowy, uczestnicy dają sobie nawzajem wsparcie, modlą się, dzielą swoimi przeżyciami, korzystają z różnych form pomocy.

Spotkania w Ogniskach mają charakter samopomocowy, uczestnicy dają sobie nawzajem wsparcie, modlą się, dzielą swoimi przeżyciami, korzystają z różnych form pomocy.

Wytyczne do spotkań

Spotkania są prowadzone przez Lidera lub osobę wskazaną przez niego. Odbywają się przynajmniej raz w miesiącu i co najważniejsze spotkania rozpoczynamy modlitwą (jak to tylko możliwe także mszą świętą). Wskazania do prowadzenia spotkań zostały spisane tu.

Lider lub osoba działająca na rzecz Wspólnoty podpisuje Wymagania dla Liderów, Moderatorów i Opiekunów Duchowych.

Znajdź na liście poniżej Ognisko najbliżej swojego miejsca zamieszkania lub na MAPIE.

Polska

Lista Ognisk
Archidiecezja Białostocka
Diecezja Bielsko-Żywiecka
Diecezja Bydgoska
Archidiecezja Częstochowska
Diecezja Drohiczyńska
Diecezja Ełcka
Archidiecezja Gdańska
Diecezja Gliwicka
Archidiecezja Katowicka
Diecezja Kielecka
Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska
  • Koszalin – przy parafii św. Józefa Rzemieślnika
Archidiecezja Krakowska
Archidiecezja Lubelska
Diecezja Legnicka
Diecezja Łomżyńska
Diecezja Łowicka
Archidiecezja Łódzka
Diecezja Opolska
Diecezja Pelplińska
Diecezja Płocka
Archidiecezja Poznańska
Diecezja Radomska
Diecezja Rzeszowska
Diecezja Sandomierska
Diecezja Siedlecka
Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska
Diecezja Świdnicka
  • Wałbrzych – przy parafii św. Józefa Oblubieńca
Diecezja Tarnowska
Diecezja Toruńska
Archidiecezja Warszawska i Diecezja Warszawsko-Praska
Archidiecezja Warmińska
Diecezja Włocławska
Archidiecezja Wrocławska
Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska

Internet

Lista Ognisk

Ognisko Wirtualne – Internetowe

Austria

Lista Ognisk

Wiedeń – Pfarre Am Schüttel

Niemcy

Lista Ognisk

Bonn – Polska Misja Katolicka

Ukraina

Lista Ognisk

USA

Lista Ognisk

Chicago – przy Jezuickim Ośrodku Milenijnym