Aktualności

Wielkanoc 2024

Z okazji radosnych Świąt Zmartwychwstania Pana Jezusa pragniemy złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia. Wszystkim Sycharkom, opiekunom duchowym naszych Ognisk, sympatykom i współpracownikom życzymy, aby Pan Jezus przyszedł do naszych serc z mocą swojego błogosławieństwa, obdarzył nas pokojem, którego świat dać nam nie może!

Niech nasze życie i decyzje zawsze będą zgodne z wolą Zbawiciela, który z niewysłowionej miłości na Golgocie oddał swoje ziemskie życie za nasze zbawienie. Niech moc Chrystusowego zmartwychwstania przyniesie nam siłę do powstawania z naszych grzechów, pokonywania trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość – zawsze z nadzieją, że nie ma sytuacji bez wyjścia, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych.

Życzymy nieustannej wiary w słowa Pana Jezusa: 

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Każdy, kto wierzy we Mnie, to choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki.
Wierzysz w to?

J 11, 25-26

Chrystus zmartwychwstał, byśmy i my małżonkowie zmartwychwstali razem z naszymi współmałżonkami! Alleluja! Pan Jezus żyje i jest pośród nas! (*). Zbawiciel otworzył nam i naszym współmałżonkom Niebo (**). Pragnie uzdrowienia każdego bez wyjątku małżeństwa, chce byśmy uczyli się od Niego prawdziwej miłości, która dzięki trudnościom, kryzysom  małżeńskim  ma szanse z Jego  pomocą się rozwinąć – miłości bezwarunkowej, wiernej, cierpliwej, ofiarnej, mądrej, przebaczającej, otwartej na pojednanie. Pragnie się z nami i naszymi współmałżonkami jednoczyć tak całkowicie aż po wieczność w Niebie (**), o którym św. Paweł pisze: 

Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują

1 Kor 2, 9

Życzymy błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

Rada Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR

(*) Mt 28,1-15; Mt 28,18-20; Mk 16,1-20; Łk 24,1-53; J 20,16-23; J 21,1-19; 1 Kor 15,1-8; Dz 1,3-11; Dz 9,1-19     

(**) Jak wygląda Niebo? – www.sychar.org/niebo

Możesz także zobaczyć