Aktualności Pomoc w kryzysie Poznań – Karmelici Bosi Rozwód

Postawa wobec odchodzącego współmałżonka – Jacek Pulikowski

Zapis spotkania w Ognisku Wiernej Miłości Małżeńskiej WTM Sychar w Poznaniu, które miało miejsce 09 marca 2022 roku. Gościem spotkania był Pan Jacek Pulikowski, od wielu lat zaangażowany w działania prorodzinne w ramach m.in. Duszpasterstwa Rodzin, Poradnictwa Rodzinnego, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Poznańskiej i innych. Autor wielu książek i artykułów, popularny mówca.

Na spotkaniu p. Jacek Pulikowski przedstawił temat „Postawy wobec odchodzącego małżonka.

Możesz także zobaczyć