Pomoc w kryzysie Poznań – Karmelici Bosi

Jedność Małżeńska – Mieczysław Guzewicz

Zapis spotkania w Ognisku Wiernej Miłości Małżeńskiej WTM Sychar w Poznaniu, które miało miejsce 08 lutego 2022 roku. Gościem spotkania był Pan Mieczysław Guzewicz – dr Teologi Biblijnej, mąż, ojciec, dziadek z dużym doświadczeniem w głoszeniu konferencji na tematy małżeńskie.

Jedność Małżeńska – dr Mieczysław Guzewicz

Możesz także zobaczyć