Aktualności Poznań – Karmelici Bosi

Przemoc – Manipulacje – Tomasz Posłuszny

Zapis spotkania formacyjnego Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej Sychar w Poznaniu, które miało miejsce w dniu 7 czerwca 2023 roku. Gościem spotkania był Tomasz Posłuszny. Pedagog, profilaktyk uzależnień behawioralnych, specjalista i superwizor pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie certyfikowany przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, mediator w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych.

Spotkanie było kontynuacją konferencji dotyczącej zagadnienia przemocy. Bieżącym tematem było zagadnienie manipulacji – ogólna charakterystyka, rozpoznanie i podstawowe sposoby reagowania i obrony.

Treści stanowią dobrą podstawę do zagłębienia się w dalsze szczegóły tej trudnej tematyki.

Możesz także zobaczyć