Formacja małżeńska Wspólnota Sychar

Konspekt 01 dla spotkań małżonków sakramentalnych

01 Konspekt

„Kryzys małżeński – udręka czy szansa?”

Całość spotkania ok 90 – 120 min

 • Modlitwa na rozpoczęcie: Duchu Święty, który gromadzisz ludzi w jedności wiary, przybądź i napełnij serca Twoich sług łaskę Swoją, zapal w nas ogień Twojej miłości i chroń od wszelkiego złego. Amen.
 • 25 min część prezentująca nagranie
  • Wprowadzenie moderatora spotkania do nagrania: Jacek Racięcki – terapeuta uzależnień prowadzący m.in. „12 Kroków ku pełni życia – Wreszcie żyć”, współpracujący ze Wspólnotą SYCHAR. Posiadający osobiste doświadczenie kryzysu małżeńskiego. W nagraniu opowiada czym może być kryzys w oparciu nie tylko o posiadaną wiedzę ale i własne doświadczenie kryzysu w małżeństwie
  • Nagranie świadectwa Jacka Racięckiego (fragment konferencji wygłoszonej podczas Rekolekcji Wielkopostnych 22-25 marca 2009, Warszawa)
 • 30 min dzielenie się wg zasad spotkań sycharowskich 1
  • ok. 10 min dzielenie się na temat: Który fragment nagrania do mnie przemówił i dlaczego?
  • ok. 20 min dzielenie się na temat: Czego dowiedziałem się o sobie przez kryzys małżeński?
 • 15 min czytanie Biblii rozdanie karteczek ze Słowem Bożym i modlitwą

W Słowie Bożym, które za chwilę przeczytamy znajdują się m.in. wskazówki Boga na czas kryzysu zachęcające do nawrócenia i pokuty, które w kontekście kryzysu małżeńskiego mogą nas nakłaniać do nowego spojrzenia na kryzys i odnalezienia jego prawdziwego źródła. Bóg w czasie próby chce byśmy Jemu zaufali i jeszcze mocniej przybliżyli się do Niego i otwarli się na Jego miłość.

Zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy,
a nie trać równowagi w czasie utrapienia!

Przylgnij do Niego, a nie odstępuj, (…)

Bądź Mu wierny, a On zajmie się tobą,
prostuj swe drogi i Jemu zaufaj! 
 (Syr 2,2.3.6 )

Mówił Syjon: Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał. Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie (Iz 49, 14-15).

Chwila ciszy – rozważanie Słowa Bożego

 • Modlitwa na zakończenie

Ojcze, dziękuje Ci za Twoją miłość do mnie. Pomóż mi ją przyjąć i doświadczyć, bym już więcej nie szukał jej u innych ludzi, ale żebym dawał innym tą miłość jaką od Ciebie otrzymam. Panie pomóż mi jeszcze bardziej przybliżyć się do Ciebie w czasie kryzysu małżeńskiego i być Tobie wierny. Udziel mi spokoju serca  i cierpliwości w trudnych doświadczeniach. bym nie stracił wewnętrznej równowagi. Proszę Cię o łaskę przemiany i wewnętrznego nawrócenia. abym jeszcze bardziej kochał swojego współmałżonka, a nie tylko oczekiwał, że spełni moje oczekiwania.

Amen


1 Zasady spotkań sycharowskich:

 • Na początku spotkania przedstawiamy się i mówimy sobie po imieniu.
 • Nie ma przymusu – każdy mówi dlatego, że chce.
 • Mówimy we własnym imieniu i o sobie, o swojej sytuacji, dzielimy się osobistym świadectwem, nie głosimy „kazań”, nie teoretyzujemy.
 • Nie przerywamy sobie wypowiedzi, nie zadajemy pytań, nie oceniamy, nie polemizujemy z wypowiedziami poprzedników, nie udzielamy rad.
 • Staramy się uważnie i cierpliwie nawzajem siebie słuchać, umożliwiając każdemu wypowiedzenie się i nazwanie swojego problemu.
 • Wszyscy obecni na spotkaniu są zobowiązani do zachowania anonimowości osób, zasłyszanych spraw i zdarzeń – stwarzamy atmosferę bezpieczeństwa i zaufania.
 • Osoby, które są po raz pierwszy, mają więcej czasu na wypowiedź.
 • W przypadku łamania zasad, zbytniego przedłużania wypowiedzi lub w celu wyjaśnienia może zostać ona przerwana przez osobę prowadzącą spotkanie lub kapłana.

Czytaj więcej:

Możesz także zobaczyć