Świadectwa

Nie pomagam w rozwodach – świadectwo Waldka

Jako radca prawny w zasadzie nie podejmuję się prowadzenia spraw o rozwód, z wyjątkiem takich spraw, gdy w grę wchodzi obrona sakramentalnego małżeństwa. W takich sytuacjach reprezentuję i wspieram tego małżonka, który nie zgadza się na rozwód, albo tego, który w skrajnych sytuacjach występuje o separację.

Jestem przekonany, że rozwód nie pozwala na autentyczne rozwiązanie problemów małżonków, ale je pogłębia. Przynosi ze sobą także wiele dalszych, negatywnych konsekwencji, których nie byłoby gdyby nie rozwód. Z moich doświadczeń wynika, że nazbyt często „decyzja” o rozwodzie podejmowana jest bez jakiejkolwiek próby podjęcia naprawy małżeństwa, a następnie już w trakcie trwającego procesu, pod wpływem ogromnych emocji i presji osoba chcąca rozwodu, wszelkimi metodami stara się usprawiedliwić swoje działanie i uzyskać oczekiwany wynik.

Jestem przekonany, że rozwód nie pozwala na autentyczne rozwiązanie problemów małżonków, ale je pogłębia.

Waldek

Możesz także zobaczyć