Poznań – Karmelici Bosi

Informacje o Ognisku

Miejsce i terminy spotkań
Przy Klasztorze Karmelitów Bosych przy ul. Działowej 25
IV środa miesiąca
18.00 Msza święta w Sanktuarium św. Józefa, spotkanie po Mszy św.

Opiekun duchowy
o. Aleksander Szczukiecki

Lider Ogniska
Błażej

Kontakt
poznan@sychar.org

Zapraszamy na najbliższe spotkanie

Zapraszamy na spotkania Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej Sychar, które odbywają się

przy Klasztorze Karmelitów Bosych przy ul. Działowej 25 w IV środa miesiąca
Rozpoczynamy Mszą Świętą w Sanktuarium św. Józefa o 18.00, a po jej zakończeniu spotykamy się w salce

NAJBLIŻSZE SPOTKANIE OGNISKA 28 lutego

Na spotkanie zapraszamy wszystkich chętnych, tych, którzy przeżywają różne kryzysy małżeńskie,

tych, którzy zostali opuszczeni przez współmałżonka, lub są w separacji albo po rozwodzie.

Zapraszamy szczególnie te osoby, które potrzebują wsparcia i pomocy.

Wszystkich, którzy dążą do uzdrowienia sakramentalnego małżeństwa.

Zapraszamy wszystkich sakramentalnych małżonków, których małżeństwo jest w kryzysie na każdym jego etapie, również tych, którzy żyjąc w związkach niesakramentalnych pragną pojednania z sakramentalnym współmałżonkiem.

Spotkania odbywają się według zasad obowiązujących w Ogniskach: www.przebieg-spotkania.sychar.org .

„Każde sakramentalne małżeństwo jest do uratowania, bo z Bożą pomocą wszystko jest możliwe”.

Każde sakramentalne małżeństwo (nawet po rozwodzie i gdy współmałżonek jest w drugim związku) ma szanse się odrodzić, gdyż każdy sakramentalny małżonek ma szanse otworzyć się na łaskę nawrócenia i wypełnienia przysięgi małżeńskiej.

Kronika Ogniska

Inauguracja działalności Ogniska 27.03.2005

Aktualności Poznań – Karmelici Bosi

Przemoc – Manipulacje – Tomasz Posłuszny

Zapis spotkania formacyjnego Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej Sychar w Poznaniu, które miało miejsce w dniu 7 czerwca 2023 roku. Gościem spotkania był Tomasz Posłuszny. Pedagog, profilaktyk uzależnień behawioralnych, specjalista i superwizor pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie certyfikowany…

Pomoc w kryzysie Poznań – Karmelici Bosi

UZDROWIENIE SERCA – s. Maria Kwiek

Zapis cyklu spotkań w Ognisku Wiernej Miłości Małżeńskiej WTM Sychar w Poznaniu, z siostrą Marią Kwiek. Siostra Maria Kwiek – urszulanka, doktor teologii, współpracująca z pismem „Miłujcie się”/”Trwajcie w miłości”. Tematem spotkania było zagadnienie uzdrawiania serca, które doznało zranień.…