Wspólnota Sychar

Zmartwychwstanie Twojego małżeństwa

Pan naprawdę Zmartwychwstał! Alleluja!

Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał!

Łk 24,5-6

Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy.

Mk 9,23

Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę:
Jam zwyciężył świat.

J 16,33

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!

Mk 16,15

Nie bój się, wierz tylko!

Mk 5,36

Pan Jezus podczas swojego ziemskiego nauczania mówił:

do kobiety kananejskiej

O niewiasto wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie,
jak chcesz!

Mt 15,28

do kobiety, która prowadziła w mieście życie grzeszne

Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju!

Łk 7,37

do oczyszczonego z trądu Samarytanina

Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła.

Łk 17,19

do kobiety cierpiącej na krwotok

Ufaj, córko! Twoja wiara cię ocaliła.

Mt 9,22

do niewidomego Bartymeusza

Idź, twoja wiara cię uzdrowiła.

Mk 10,52

To może być także Twoje zmartwychwstanie – zmartwychwstanie Twojego małżeństwa!

Słowa Pana Jezusa nie pozostawiają żadnych wątpliwości:

Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie

J 6, 53

Ile tego życia będziemy mieli w sobie tu na ziemi, tyle i tylko tyle zabierzemy w świat wieczności. I na bardzo długo możemy znaleźć się w czyśćcu, aby dojść do pełni życia, do miary nieba.

Możesz także zobaczyć