Pomoc w kryzysie Ważność małżeństwa

Miłość jako owoc działania łaski sakramentu małżeństwa

Miłość-łaska sakramentu

Rozmowa Andrzeja z obrońcą węzła małżeńskiego

Andrzej

Chciałbym zwrócić uwagę na bardzo istotną sprawę. Jeśli w małżeństwie mamy do czynienia z dającą się rozeznać, stwierdzić (po owocach) prawdziwą miłością przynajmniej jednego z małżonków, to taka miłość, moim zdaniem, jest znakiem potwierdzającym sakramentalność tego małżeństwa. Taka miłość jest istotnym argumentem przemawiającym za ważnością małżeństwa. Dlaczego? Miłość jest owocem działania Ducha Świętego. Jej źródłem jest sam Bóg. W małżeństwie taka miłość objawia się poprzez łaskę sakramentu małżeństwa. Jeśli Bóg udziela małżonkowi takiej miłości, która przechodzi ciężkie próby w obliczu np. zdrady współmałżonka, kryzysu i mimo to pozostaje nadal wierna wyborowi, to oznacza, że Bóg błogosławi temu małżeństwu i widzi tych małżonków jako ważnych małżonków – jako jedno ciało. Gdyż źródłem tej miłości jest sam Bóg i on do niej uzdalnia. Bez Boga taka prawdziwa miłość jest niemożliwa. Czy Ksiądz – obrońca węzła małżeńskiego taki argument bierze pod uwagę?

(…) miłość jest istotnym argumentem przemawiającym za ważnością małżeństwa. (…) Gdyż źródłem tej miłości jest sam Bóg i on do niej uzdalnia.

Ks. Jarosław

Wywód teologiczny jak najbardziej poprawny, jako obrońca mam obowiązek wyszukiwać argumentów za ważnością małżeństwa, problem w tym, że coraz mniej patrzą strony w perspektywie nadprzyrodzonej przez pryzmat krzyża naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Więcej w temacie ważności małżeństwa znajdziecie na stronach „Ważność małżeństwa”Możesz także zobaczyć