Świadectwa

Czy przyjąć małżonka, który zgrzeszył? – odpowiada o. Jacek Salij OP

„Czy powinno się przyjąć małżonka, który zgrzeszył, a czyni pokutę i chce wrócić?”

Fragment konferencji wygłoszonej podczas rekolekcji liderów i moderatorów WTM SYCHAR w Krakowie Łagiewnikach 25-27.05.2012.

Możesz także zobaczyć