Rekolekcje

Wierzyć, czyli patrzeć na Jezusa i patrzeć jak Jezus – ks. Krzysztof Trembecki

15 Ogólnopolskie Rekolekcje WTM Sychar na Górze św. Anny

W dniach 18-20 października 2013 roku odbyły się 15.Oogólnopolskie Rekolekcje WTM Sychar na Górze św. Anny. Poprowadził je ks. Krzysztof Trembecki pt. „Wierzyć czyli patrzeć na Jezusa i patrzeć jak Jezus”

Możesz także zobaczyć