Italia España France Deutschland Great Britain

Powrót po 13 latach

Wybieram Miłość

wybieram-milosc-xpiotr-168x126

Uzdrowienie

Przygotowanie do spowiedzi
- ks. Tomasz Seweryn - www.ks.seweryn.com.pl uzdrowienie-xtomasz-168x143 Rachunek sumienia małżonków
Uzdrowienie wewnętrzne

O Sycharze w TVP1

mywyoni-o-sycharze-168x123

Świadectwo miłości

niezgoda-na-rozwod-osalij-168x126
mywyoni-drugi-slub-168x101
malzenstwo-osalij-168x136

Nowa Ewangelizacja

OPP Stowarzyszenie

program do pit - darmowy

Kochani,

jeżeli ktoś z Was poprowadzi naszą Sycharowską Drogę Krzyżową w jakiejś parafii, to napiszcie proszę jak to wyglądało na adres: admin@sychar.org .
Książeczkę z naszą Drogą Krzyżową można zamawiać albo w wydawnictwie FIDES – http://wydawnictwofides.pl/book,106.html albo u Marzeny – marzena.andrus@gmail.com, tel. 509-169-218.
Książeczka w wersji elektronicznej jest dostępna pod adresem: http://sychar.org/modlitwa/sycharowska-droga-krzyzowa.pdf .
Plakat do wydrukowania w punkcie poligraficznym i do umieszczenia w gablocie parafialnej jako zapowiedź Drogi Krzyżowej pod adresem: http://sychar.org/modlitwa/sycharowska-droga-krzyzowa-plakat.pdf .
Ulotka reklamująca Drogę Krzyżową do wydrukowania i do rozdawania: http://sychar.org/modlitwa/sycharowska-droga-krzyzowa-ulotka.pdf .
Więcej informacji jak zorganizować naszą Drogę Krzyżową można uzyskać u Marzeny: marzena.andrus@gmail.com, tel. 509-169-218.

Poniżej świadectwa:

Świadectwo Ewy Mikulskiej – liderki Ogniska Sychar w Skierniewicach, która zorganizowała Sycharowską Drogę Krzyżową w krakowskiej parafii:

“W piątek, 10-go marca, mieliśmy okazję czynnie uczestniczyć w nabożeństwie Drogi Krzyżowej w parafii św. Stanisława w Skierniewicach. Jest to parafia, przy której działa nasze ognisko, a więc w tej wspólnocie parafialnej jesteśmy już znani. Podczas nabożeństwa czytaliśmy nasze, sycharowe, rozważania zawarte w broszurze „Droga Krzyżowa małżonków w kryzysie. Dwoje ludzi jedna Droga Krzyżowa”, mówiące o charyzmacie wspólnoty, o niesieniu krzyża przez małżonków, doświadczających cierpienia z powodu kryzysu.
Kolejne stacje drogi krzyżowej zapowiadał ksiądz, rozważania czytały na zmianę trzy kobiety z naszej wspólnoty oraz mężczyzna spoza naszego ogniska – przedstawiciel domowego kościoła.
Z przebitego serca Pana Jezusa wypłynęły strumienie miłosierdzia – prosiliśmy Jezusa, aby również nasze rany stały się w nas źródłem miłosierdzia i przebaczenia. Dziękowaliśmy Jezusowi za Jego obecność w naszych małżeństwach, za Jego pragnienie, by nam błogosławić, by nas uzdrawiać i obdarzać nowym życiem, abyśmy byli gotowi na czas zmartwychwstania naszego małżeństwa.
„…Tak mówi Pan Bóg: Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój..” (Ez.37,12).
Ksiądz, prowadzący nabożeństwo Drogi Krzyżowej na zakończenie podsumował rozważania; nawiązując do słów ostatniej stacji, podkreślił m.in., że nawet w najtrudniejszej sytuacji kryzysu każde małżeństwo może zmartwychwstać do nowego życia. Zaznaczył, że rozważania Drogi Krzyżowej przygotowała i czytała Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR”.

Świadectwo Ani Matwijko – liderki Ogniska Sychar w Krakowie, która zorganizowała Sycharowską Drogę Krzyżową w krakowskiej parafii:

“Proboszcz Parafii św. Stanisława Kostki w Krakowie ks. Zygmunt Kostka, życzliwie przyjął naszą propozycję przeprowadzenia Sycharowskiej Drogi Krzyżowej w Jego parafii.
Dzisiaj w piątek 10 marca, po mszy o 18-tej proboszcz zapowiedział, że drogę krzyżową poprowadzą przedstawiciele wspólnoty małżeństw w kryzysie – Sychar. Przeczytał wstęp i zapowiadał kolejne stacje Drogi Krzyżowej.
Drogę prowadziliśmy we troje. Tekst czytali na przemian kobieta i mężczyzna. Trzecia osoba czytała cytaty z Pisma Świętego. Jedna osoba z naszej „trójki” aktualnie jest w trakcie rozwodu, więc dla niej, ta droga była odbiciem tego, co teraz przeżywa. Stacja VIII przypomniała nam „dobre rady życzliwych osób, żeby ułożyć sobie życie z kimś innym”.
Dla nas – prowadzących rozważania, ta Droga Krzyżowa była wzmocnieniem, a równocześnie sprawdzianem w radzeniu sobie ze stresem publicznego występowania i mówienia o trudnych, bolesnych relacjach ze współmałżonkiem. Emocjami dotykaliśmy własnych przeżyć, ale ze świadomością, że pierwszy tę drogę przeszedł Pan Jezus. To On wyznaczył kierunek i zostawił swoje ślady dla nas, żeby nam było łatwiej.
W Drodze Krzyżowej uczestniczyła spora grupa parafian. Rozważania przyjęli spokojnie, dobrze. Sycharowskie świadectwo i stanowisko w sprawie trwałości sakramentalnego małżeństwa usłyszeli. Jakie to wyda w nich owoce?….
Proboszcz zakończył Drogę Krzyżową wspólną modlitwą za Sychar i błogosławieństwem. Otrzymał od nas egzemplarz Drogi Krzyżowej i wizytówki Sycharu dla spowiedników. Księdzu proboszczowi bardzo spodobała się nasza Droga Krzyżowa i powiedział, że chętnie widziałby Ognisko Sychar w swojej parafii.
Zachęcam Sycharków do przeprowadzenia Sycharowskiej Drogi Krzyżowej w kolejnych parafiach. Mamy okazję przedstawić, zasiać Boże i nasze spojrzenie na nierozerwalność sakramentalnego małżeństwa. Może to są małe krople, ale razem możemy napełnić studnię… SYCHAR. Nasza „trójka” ma plany na przeprowadzenie Drogi Krzyżowej w kolejnych parafiach w następne piątki Wielkiego Postu”.

Zmartwychwstanie Twojego małżeństwaPan naprawdę Zmartwychwstał! Alleluja!

"Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj;
zmartwychwstał!" (Łk 24,5-6)
"Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy" (Mk 9,23)
"Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę:
Jam zwyciężył świat” (J 16,33)
"Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię
wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16,15)
"Nie bój się, wierz tylko!" (Mk 5,36)


W Kościele nic nie jest magią. Pan Jezus podczas swojego ziemskiego nauczania mówił:

- do kobiety kananejskiej:
"O niewiasto wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie,
jak chcesz!" (Mt 15,28)

- do kobiety, która prowadziła w mieście życie grzeszne:
"Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju!" (Łk 7,37.50)
- do oczyszczonego z trądu Samarytanina:
"Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła" (Łk 17,19)
- do kobiety cierpiącej na krwotok:
"Ufaj, córko! Twoja wiara cię ocaliła" (Mt 9,22)
- do niewidomego Bartymeusza:
"Idź, twoja wiara cię uzdrowiła" (Mk 10,52)
...

To może być także Twoje zmartwychwstanie
- zmartwychwstanie Twojego małżeństwa!


Matka Boska Leśniowska

Ty coś domem, o którym się śniło
Matko Boska Leśniowska
Miej w opiece każdziutką miłość
Matko Boska leśniowska


www.lesniow.pl

Słowa Pana Jezusa nie pozostawiają żadnych wątpliwości:

"Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego
i nie będziecie pili Krwi Jego,
nie będziecie mieli życia w sobie" (J 6, 53)

Ile tego życia będziemy mieli w sobie tu na ziemi, tyle i tylko tyle zabierzemy w świat wieczności. I na bardzo długo możemy znaleźć się w czyśćcu, aby dojść do pełni życia, do miary nieba.


Czy wolno katolikowi zgodzić się na rozwód?
- o. prof. Jacek Salij OP
Jak wrócić do sakramentalnego małżonka?

Ks. Marek Dziewiecki:
"Najpierw bowiem człowiek jest odpowiedzialny za swojego małżonka" - więcej na stronie >>>
Sytuacje najtrudniejszeNawrócenie i pojednanieKryzys małżeński - pytania i odpowiedzi„Dla Boga nie ma nic niemożliwego” (Łk 1,37)Zaczynając od nowa
Musicie zawsze powstawać!


Możecie rozerwać swoje fotografie
i zniszczyć prezenty.
Możecie podeptać swoje szczęśliwe wspomnienia
i próbować dzielić to, co było dla dwojga.
Możecie przeklinać Kościół i Boga.

Ale Jego potęga nie może nic uczynić
przeciw waszej wolności.
Bo jeżeli dobrowolnie prosiliście Go,
by zobowiązał się z wami...
On nie może was "rozwieść".

To zbyt trudne?
A kto powiedział, że łatwo być
człowiekiem wolnym i odpowiedzialnym.
Miłość się staje
Jest miłością w marszu, chlebem codziennym.

Nie jest umeblowana mieszkaniem,
ale domem do zbudowania i utrzymania,
a często do remontu.
Nie jest triumfalnym "TAK",
ale jest mnóstwem "tak",
które wypełniają życie, pośród mnóstwa "nie".

Człowiek jest słaby, ma prawo zbłądzić!
Ale musi zawsze powstawać i zawsze iść.
I nie wolno mu odebrać życia,
które ofiarował drugiemu; ono stało się nim.

Michel QuoistWesterplatte"Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje „Westerplatte". Jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować. Wreszcie — jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie. Tak, obronić — dla siebie i dla innych" - Jan Paweł II.

Ciężki krzyż"Miłość nigdy nie pomaga w złym. Właśnie dlatego doradca katolicki w żadnej sytuacji nie proponuje krzywdzonemu małżonkowi rozwodu, gdyż nie wolno nikomu proponować łamania przysięgi złożonej wobec Boga i człowieka" - ks.dr Marek Dziewiecki.


Bitwa toczy się o nasze serce

Tożsamość mężczyzny i kobiety

Co to znaczy "moja była żona"?

Szczescie-w-malzenstwie


Stanowisko Episkopatu Polski:
"Metoda in vitro jest niezgodna z prawem Bożym
i naturą człowieka" - więcej na stronie >>>

Twoja sprawa

Najnowsze wpisy

Kategorie

Kibicuj Rodzinie

Polecamy książki

FIDES-Jak-kochac-okladka-1-222x314

Miłujcie się! 1/2017