Stowarzyszenie

O nas

W 2007 roku powołane zostało Stowarzyszenie Trudnych Małżeństw SYCHAR , którego członkowie w większości złożyli w 2008 roku akt zaangażowania apostolskiego w dzieło Świętego Wincentego Pallottiego, jakim jest Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego (ZAK). Zaangażowanie to wiąże się z realizacją charyzmatu założyciela Zjednoczenia, na który składa się ożywianie wiary, budzenie świadomości powołania do apostolstwa, rozpalanie miłości wśród ludzi. Stowarzyszenie powstało jako dzieło Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR i dobro tej Wspólnoty jest dla Stowarzyszenia zasadniczym celem w jego działaniach. Celem Stowarzyszenia jest przede wszystkim wspomaganie Ognisk Wiernej Miłości Małżeńskiej, rekolekcji, internetowego Forum

Misja

Celem działalności Stowarzyszenia Trudnych Małżeństw Sychar jest wspieranie sakramentalnych małżonków, których małżeństwa przeżywają kryzys, w wytrwaniu w wierności współmałżonkowi i w zobowiązaniach wynikających z przysięgi małżeńskiej.

W sytuacji kryzysu małżeńskiego szczególnie ważne jest wsparcie ze strony otoczenia, które bardzo często nie widzi innego wyjścia z zaistniałej sytuacji i doradza rozwód. Pragniemy więc w różny sposób pomagać wszystkim małżonkom, którzy chcą trwać w swoich małżeństwach w wierności „na dobre i na złe”, choć często pojawiające się problemy wydają się nie do rozwiązania (zdrada, odejście współmałżonka i jego wejście w nowy związek, przemoc, alkoholizm, problemy osobowościowe).

Jako sakramentalni małżonkowie pragnący dochować wierności przysiędze małżeńskiej, która jest przymierzem z Bogiem, wierzymy, że współpracując aktywnie z Jezusem Chrystusem – Bogiem, w każdej sytuacji, nawet po ludzku patrząc beznadziejnej, możliwe jest uzdrowienie małżeństwa.

Zarząd

Prezes
Andrzej Szczepaniak

Członek Zarządu
Anna Ledzińska

Członek Zarządu
Robert Łajewski

Kontakt

Stowarzyszenie Trudnych Małżeństw SYCHAR
ul. Skaryszewska 12
03-802 Warszawa

zarzad@sychar.org
tel. (22) 863 04 59

NIP: 1132692372
KRS: 0000288792
REGON: 141151600

Konto

Konto bankowe na które można wpłacać dary pieniężne, które wykorzystamy w działalności stowarzyszenia na rzecz realizacji działań statutowych, czyli ratowania małżeństw:

Stowarzyszenie Trudnych Małżeństw SYCHAR
ul. Skaryszewska 12
03-802 Warszawa

„Darowizna na cele statutowe Stowarzyszenia”
PKO Bank Polski S.A.
54 1020 1097 0000 7102 0142 7392

Aby dokonać przelewu w innej walucie z zagranicy na nasze konto należy podać:

  1. Nazwę odbiorcy ACCOUNT NAME: Stowarzyszenie Trudnych Malzenstw Sychar
  2. Nazwę banku BANK NAME : PKO BP SA ODDZIAŁ 101 W WARSZAWIE
  3. Nasz nr konta IBAN (Account number): PL54102010970000710201427392
  4. Tytuł przelewu: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE
  5. Kod SWIFT: BPKOPLPW

Osoby fizyczne mogą darowiznę na rzecz Stowarzyszenia odliczyć od podstawy opodatkowania, w kwocie jednak nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu w danym roku. Osoby prawne także mogą taką darowiznę odliczyć od podstawy opodatkowania, ale w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu.

1,5% podatku

Od stycznia 2009 roku Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego i jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem: 0000288792.

Podatnik może przekazać 1,5% podatku należnego fiskusowi na wsparcie organizacji, która realizuje działania pożytku publicznego. Jedną z takich organizacji jest nasze Stowarzyszenie.

Statut Stowarzyszenia

Tekst Statutu Stowarzyszenia Trudnych Małżeństw Sychar.

Sprawozdania z działalności

Lista sprawozdań z działalności Stowarzyszenia z lat ubiegłych.