Zielona Góra – Podwyższenia Krzyża Świętego

Informacje o Ognisku

Miejsce i terminy spotkań
Dom Rekolekcyjny „Emaus” przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego, przy ul. Aliny 5, spotkania w ostatnią sobotę miesiąca
o 18.00 Msza święta, ok. 18.45 spotkanie

Opiekun duchowy

Lider Ogniska
Wojciech

Kontakt
zielonagora@sychar.org

Zapraszamy na najbliższe spotkanie

Zapraszamy na spotkania Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej Sychar, które odbywają się

w Domu Rekolekcyjnym „Emaus” przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego, przy ul. Aliny 5,

spotkania w ostatnią sobotę miesiąca o godz. 18.00 Msza święta, ok. 18.45 spotkanie

Rozpoczynamy Mszą Świętą w kościele, a po jej zakończeniu spotykamy się w salce przy parafii

NAJBLIŻSZE SPOTKANIE OGNISKA …

Na spotkanie zapraszamy wszystkich chętnych, tych, którzy przeżywają różne kryzysy małżeńskie,

tych, którzy zostali opuszczeni przez współmałżonka, lub są w separacji albo po rozwodzie.

Zapraszamy szczególnie te osoby, które potrzebują wsparcia i pomocy.

Wszystkich, którzy dążą do uzdrowienia sakramentalnego małżeństwa.

Zapraszamy wszystkich sakramentalnych małżonków, których małżeństwo jest w kryzysie na każdym jego etapie, również tych, którzy żyjąc w związkach niesakramentalnych pragną pojednania z sakramentalnym współmałżonkiem.

Spotkania odbywają się według zasad obowiązujących w Ogniskach: www.przebieg-spotkania.sychar.org .

„Każde sakramentalne małżeństwo jest do uratowania, bo z Bożą pomocą wszystko jest możliwe”.

Każde sakramentalne małżeństwo (nawet po rozwodzie i gdy współmałżonek jest w drugim związku) ma szanse się odrodzić, gdyż każdy sakramentalny małżonek ma szanse otworzyć się na łaskę nawrócenia i wypełnienia przysięgi małżeńskiej.

Kronika Ogniska

Inauguracja działalności Ogniska 25.01.2009