Siemiatycze – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Informacje o Ognisku

Miejsce i terminy spotkań
Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek przy ul. Głowackiego 2
najczęściej III niedziela miesiąca
15.00

Opiekun duchowy
ks. dr Piotr Arbaszewski

Lider Ogniska
Alicja

Kontakt
siemiatycze@sychar.org

DZIEŃ  SKUPIENIA DLA WSPÓLNOTY SYCHAR I INNYCH LUDZI DOBREJ WOLI 

Zapraszamy 11 maja (sobota), od godz. 9.30 – do Zembrowa, do parafii ks. Piotra Arbaszewskiego – opiekuna duchowego Ogniska Sychar w Siemiatyczach. Koszt – 60 zł. Zgłoszenia przyjmujemy do 9.05 pod nr tel. 606-450-949 (Alicja) – preferowany sposób SMS-em.

Temat Dnia Skupienia:

„CHRYSTUSOWY DAR ODKUPIENIA”

Plan Dnia Skupienia:

godz. 9.30 zawiązanie wspólnoty – kawa i herbata

godz. 10.00 Konferencja I – List św. Pawła do Rzymian, rozdz. 5

godz. 11.30 Konferencja II – List św. Pawła do Rzymian, rozdz. 6

godz. 12.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu.

Różaniec i okazja do sakramentu spowiedzi. 

godz. 13.30 obiad 

godz. 14.45 Koronka do Bożego Miłosierdzia

godz. 15.00 Msza Święta

godz. 16.00 Świadectwa – Echo dnia

Serdecznie zapraszamy:

Alicja Karczewska

Ks. Piotr Arbaszewski

Zapraszamy na najbliższe spotkanie

Zapraszamy na spotkania Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej Sychar, które odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek przy ul. Głowackiego 2, najczęściej w III niedzielę miesiąca o 15.00

NAJBLIŻSZE SPOTKANIE OGNISKA: 19 maja 2024 godz. 15.00

Rozpoczynamy Koronką do Bożego Miłosierdzia i Eucharystią w kaplicy domu zakonnego, a potem przechodzimy na II piętro na spotkanie formacyjne.

Na spotkanie zapraszamy wszystkich chętnych, tych, którzy przeżywają różne kryzysy małżeńskie, tych, którzy zostali opuszczeni przez współmałżonka, lub są w separacji albo po rozwodzie. Zapraszamy szczególnie te osoby, które potrzebują wsparcia i pomocy. Wszystkich, którzy dążą do uzdrowienia sakramentalnego małżeństwa.

Zapraszamy wszystkich sakramentalnych małżonków, których małżeństwo jest w kryzysie na każdym jego etapie, również tych, którzy żyjąc w związkach niesakramentalnych pragną pojednania z sakramentalnym współmałżonkiem.

Spotkania odbywają się według zasad obowiązujących w Ogniskach: przebieg-spotkania.sychar.org .

„Każde sakramentalne małżeństwo jest do uratowania, bo z Bożą pomocą wszystko jest możliwe”.

Każde sakramentalne małżeństwo (nawet po rozwodzie i gdy współmałżonek jest w drugim związku) ma szanse się odrodzić, gdyż każdy sakramentalny małżonek ma szanse otworzyć się na łaskę nawrócenia i wypełnienia przysięgi małżeńskiej.

Kronika Ogniska

Inauguracja działalności Ogniska 21.09.2013

W dniu 21 września 2013 r. (sobota) Ognisko w Siemiatyczach (choć inauguracja w Drohiczynie w Podlaskim Centrum Dialogu) zostało otwarte! 

Liderka Alicja Karczewska „Nirwanna” wraz z Sycharkami z Gdańska – uczestniczyły w wykładach Uniwersytetu Rodziny www.drdrohiczyn.pl/ od samego rana, od 8.30. Na Mszę Św. na 12.00 zdążyli dojechać: ks. Paweł Dubowik, oraz delegacje Ognisk z Lublina i Warszawy, w tym lider Wspólnoty Andrzej Szczepaniak. Po Mszy Św. i obiedzie uczestniczyliśmy w kolejnej turze wykładów Uniwersytetu Rodziny. Porywający wykład „Wychowanie chrześcijańskie” wygłosił ks. dr Piotr Arbaszewski (będzie wkrótce link do nagrania).
O 15.00 rozpoczęliśmy inauguracyjne spotkanie, w którym wzięło udział 20 osób, w tym: ks. Paweł Dubowik, Krajowy Duszpasterz Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar, ks. Piotr Arbaszewski opiekun duchowy Ogniska Sychar w Siemiatyczach, Sycharki z Gdańska, Lublina i Warszawy i oczywiście Sycharki z Siemiatycz i okolic bliższych i dalszych. Spotkanie rozpoczęliśmy modlitwą, podzieliliśmy się swoimi historiami, omówiliśmy kilka spraw organizacyjnych. Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą o odrodzenie małżeństwa i błogosławieństwem kapłańskim. Było wyjątkowo długie, skończyliśmy po godz. 18-ej.