Internetowe Ognisko WTM Sychar pod patronatem św. Andrzeja Boboli

Informacje o Ognisku

Terminy i miejsce spotkań
II poniedziałek miesiąca o 20:00
Spotkanie na Skype
Pod linkiem KLIKNIJ

Opiekun duchowy

ks. Stanisław Jaskuła SCJ

Lider Ogniska
Tomasz

Kontakt
online@sychar.org

Zapraszamy na spotkanie Ogniska

Zapraszamy na spotkania Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej Sychar, które odbywają się w drugi poniedziałek każdego miesiąca ( chyba, że podamy informację o innym terminie spotkania ).

Na spotkania zapraszamy wszystkich sakramentalnych małżonków, których małżeństwo jest w kryzysie, na każdym jego etapie, tych którzy zostali opuszczeni przez współmałżonka, lub są w separacji albo po rozwodzie ale również tych, którzy żyjąc w związkach niesakramentalnych ale pragną pojednania z sakramentalnym współmałżonkiem.

Zapraszamy szczególnie te osoby, które potrzebują wsparcia, pomocy i rozwoju duchowego, a odległość lub inne przyczyny uniemożliwiają im uczestnictwo w spotkaniach w ognisku stacjonarnym.

Wszystkich, którzy dążą do rozwoju i uzdrowienia sakramentalnego małżeństwa.

Spotkania odbywają się według zasad obowiązujących w Ogniskach: przebieg-spotkania.sychar.org .

„Każde sakramentalne małżeństwo jest do uratowania, bo z Bożą pomocą wszystko jest możliwe”.

Każde sakramentalne małżeństwo ( nawet po rozwodzie i gdy współmałżonek jest w drugim związku ) ma szanse się odrodzić, gdyż każdy sakramentalny małżonek ma szanse otworzyć się na łaskę nawrócenia i wypełnienia przysięgi małżeńskiej.

Informacje Ogniska

Zapraszamy do zapisu do Newslettera Wspólnoty Sychar

Zapisać można klikając w poniższy link: https://sychar.org/newsletter/

Ostatnie Spotkanie Ogniska

Spotkaniem grudniowym zakończyliśmy cykl podstawowy „O wspólnocie, modlitwie, wstawiennictwu świętych, zaufaniu i zawierzeniu się Panu Bogu”.
Od miesiąca stycznia rozpoczęliśmy cykl spotkań, w którym skupimy się na naszym własnym rozwoju. Tematem pierwszego spotkania był „Kryzysy do czego nam są potrzebne i jak z nich właściwie wychodzić” a następnym tematem był „Pan Bóg to nie bankomat” o pracy nad swoimi oczekiwaniami.
Spotkanie w Maju poświęciliśmy „Różnicom w komunikacji między kobietą a mężczyzną” a w czerwcu „Stawianiu granic … SOBIE”
Wakacyjne spotkania poprowadzą nasi goście, którzy opowiedzą swoje świadectwa o „Przyczynach ich kryzysów oraz ich wychodzeniu z kryzysu w małżeństwie i rodzinie”

Każde spotkanie jest z udziałem kapłana i kończymy je modlitwą o łaskę wierności i błogosławieństwem kapłańskim.

Inauguracja działalności Ogniska 11.09.2023r.

W dniu 20 czerwca 2023r. za aprobatą ks. Pawła Dubowika – opiekuna krajowego wspólnoty Sychar, rada wspólnoty widząc taką potrzebę wyraziła zgodę na powstanie Internetowego Ogniska Wspólnoty Wiernej Miłości Małżeńskiej Sychar pod patronatem św. Andrzeja Boboli. Powierzyła realizację tego przedsięwzięcia oraz funkcję Lidera Ogniska Tomaszowi i Vice Lidera Karolinie. Pierwsze spotkanie odbyło się na Skype 11 września 2023r. W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 osób, co spowodowało przekroczenie maksymalnej ilości uczestników spotkań Skypowych i zawieszenie systemu 🙂 , a nam pokazało jak duże jest zapotrzebowanie na takie Ognisko Online. 😀