Chicago – przy Jezuickim Ośrodku Milenijnym

Informacje o Ognisku

Miejsce i terminy spotkań
Jezuicki Ośrodek Milenijny
5835 W. Irving Park Rd. Chicago, IL 60634

I sobota miesiąca
6:30 PM ( 18.30 )

Opiekun duchowy
o. Marek Janowski SJ

Lider Ogniska
Alicja

Kontakt
chicago@sychar.org

Zapraszamy na spotkanie

Zapraszamy na spotkania Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej Sychar,

które odbywają się przy parafii

Rozpoczynamy Mszą Świętą w kościele, a po jej zakończeniu spotykamy się w salce przy parafii

Na spotkanie zapraszamy wszystkich chętnych, tych, którzy przeżywają różne kryzysy małżeńskie,

tych, którzy zostali opuszczeni przez współmałżonka, lub są w separacji albo po rozwodzie.

Zapraszamy szczególnie te osoby, które potrzebują wsparcia i pomocy.

Wszystkich, którzy dążą do uzdrowienia sakramentalnego małżeństwa.

Zapraszamy wszystkich sakramentalnych małżonków, których małżeństwo jest w kryzysie na każdym jego etapie, również tych, którzy żyjąc w związkach niesakramentalnych pragną pojednania z sakramentalnym współmałżonkiem.

Spotkania odbywają się według zasad obowiązujących w Ogniskach: www.przebieg-spotkania.sychar.org .

„Każde sakramentalne małżeństwo jest do uratowania, bo z Bożą pomocą wszystko jest możliwe”.

Każde sakramentalne małżeństwo (nawet po rozwodzie i gdy współmałżonek jest w drugim związku) ma szanse się odrodzić, gdyż każdy sakramentalny małżonek ma szanse otworzyć się na łaskę nawrócenia i wypełnienia przysięgi małżeńskiej.

Kronika Ogniska

Ostatnie Spotkanie Ogniska

Spotkanie zakończyliśmy modlitwą o łaskę wierności i błogosławieństwem kapłańskim.

Inauguracja działalności Ogniska 04.09.2010

Rodzice modlą się za swoje dzieci – taka była myśl ojców jezuitów i
grupy wierzących, gdy kilka lat temu rozpoczęto odprawianie Mszy św.
dla osób starszych i chorych w każdą pierwszą sobotę miesiąca, podczas
której udzielany był sakrament Namaszczenia Chorych. A wybrana została
pierwsza sobota miesiąca, by modlić się razem z Maryją i przez
wstawiennictwo Maryi Matki Jezusa.
W pierwszą sobotę września do modlitw dołączyła grupa tych dzieci,
które najbardziej potrzebują wsparcia, bo sami, mimo że pełnoletni i
dorośli,  nie radzą sobie w swoich sprawach małżeńskich i rodzinnych.
Ubogacone więc było całe nabożeństwo o okolicznościowe modlitwy w
intencjach małżeństw i rodzin oraz indywidualne błogosławieństwo
Najświętszym Sakramentem, dostarczające zawsze wielu łask i wzruszeń.
W homilii kaznodzieja na przykładzie wesela w Kanie Galilejskiej
wskazał na Maryję, która pokazuje Jezusowi ludzkie potrzeby,
niedostatki i bóle; wskazał na sług noszących wodę do pełna czyli na
ludzi, robiących wszystko co po ludzku leży w ich mocy, by przyjąć
łaskę Chrystusa, który jest gotów przemienić każde życie ludzkie,
jakiekolwiek by ono było poplątane.
Po Mszy świętej jeszcze prawie przez cztery godziny grupa
zainteresowanych osób uczestniczyła w spotkaniu, w którym mogliśmy
wypowiedzieć własną historię, poczuć, że się jest zrozumianym,
doświadczyć współczucia i wsparcia.
Zakończyliśmy silnym pragnieniem uczestniczenia w comiesięcznych
spotkaniach. Halina z pomocą Marcina poprowadzi następne spotkania, z
których najbliższe w sobotę drugiego października.