Modlitwy

Modlitwa Małżonków

Boże, w  majestacie nieskończony, 
który stworzyłeś nas na swoje podobieństwo,
pomóż nam dostrzegać w sobie Twój obraz
i  szanować siebie. 
Miłości niepojęta, który w  Synu swoim umiłowałeś nas do końca,
wzmacniaj w nas miłość, ślubowaną przed
Twoim ołtarzem, aby w  nas nieustannie wzrastała, 
abyśmy miłując się wzajemnie, szukali Twojej woli na każdy dzień. 
Boże zawsze wierny swoim obietnicom, wieczny
i niezmienny, wzmacniaj nasze słowo wierności
małżeńskiej, aby nie zwyciężyła nas słabość, aby niebezpieczeństwa nas nie pokonały,
ale by jaśniała wierność w  naszym związku ku Twojej chwale i naszemu dobru.
Amen.

Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej z  dnia 28.06.2010, nr 1246(K)2010 
(do prywatnego odmawiania)

Panie, kochamy się i  dlatego jesteśmy szczęśliwi tak, 
jak jesteśmy szczęśliwi kochając Ciebie. 
Nasza miłość czasami błądzi.
Prosimy więc Cię o pomoc w dotrzymywaniu
naszych zobowiązań uczciwości, wierności
i  wzajemnego odnajdywania siebie.
Nie pozwól, aby nasze gesty miłości były
wyrazem małostkowości czy egoizmu. 
Nie chroń nas przed trudną miłością, ale przestrzegaj,
kiedy wystawiamy na próbę Twoją cierpliwość. 
Tobie ofiarujemy nasz zapał,
siłę naszej miłości, świadectwo naszego
małżeńskiego powołania. 
Wyznajemy, że jesteśmy mocni naszą wiarą w Ciebie, 
który jesteś Miłością. 
We wszystkim Ty bądź naszym Ojcem i Ojcem naszych dzieci. Amen.

Matko Boża i  Matko Nasza, chcemy żyć,
wzorując się na Twoim całkowitym posłuszeństwie
wobec woli Ojca, Tobie powierzamy naszą miłość;
niech każdy jej gest będzie odbiciem wierności.
Wyjednaj nam moc Ducha Świętego, 
kiedy poczujemy się zmęczeni i  osłabieni. 
Bądź zawsze blisko nas, Matko! Amen.

Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej z  dnia 28.06.2010, nr 1247(K)2010 
(do prywatnego odmawiania)

Możesz także zobaczyć