Modlitwy

Akt Zawierzenia małżeństwa Panu Jezusowi i Matce Bożej

Panie Jezu, oddaję Ci nasze małżeństwo.
Dziękuję, że nas połączyłeś, że podarowałeś nas sobie nawzajem 
i  umocniłeś nasz związek sakramentem małżeństwa, 
jednak w  tej chwili nasze małżeństwo potrzebuje uzdrowienia.
Oddaję Ci, Panie, swoją duszę i ciało, swoją pamięć i rozum. 
Proszę, naucz mnie kochać żonę (męża) i dzieci miłością, która pochodzi od Ciebie. 
Jezu Chryste, daj nam obojgu serca czyste na wzór Twojego.
Pozwól mi dochować wierności w trudnej sytuacji i daj mi łaskę, 
abym mógł (mogła) przebaczyć swojej żonie (swojemu mężowi) wszystkie zranienia i krzywdy. 
Abym nie tracił(a) nadziei na pojednanie (w przypadku separacji, rozwodu).
Oczyszczaj moje myśli, abym trwał(a) w wierności i miłości. 
Niech mi w tym pomaga częste uczestnictwo we Mszy świętej 
i  przyjmowanie Twego Najświętszego Ciała oraz codzienny różaniec 
i  koronka do Bożego miłosierdzia, a  każdy cięższy upadek niech będzie 
zaraz wyznawany w  sakramencie pojednania. 
Daj, bym stale umacniał(a) się łaską sakramentu małżeństwa. 
Panie Jezu, bądź jedynym Panem mojego życia. 
Ucz mnie zdobywać umiejętność kontrolowania moich pobudzeń seksualnych i  emocji, 
aby moja miłość do żony (męża) była trwała i wierna aż do śmierci, 
jak w dniu zaślubin.
Oczyszczaj moją miłość z wszelkiego egoizmu, bym zawsze umiał(a) przebaczać, 
nie chował(a) uraz i umiał(a) modlić się za siebie. 
Postanawiam nigdy nie czytać, nie kupować i  nie oglądać czasopism, 
programów ani filmów o  treściach pornograficznych, aby zachować czystość serca.
Proszę Cię, Panie, o pomoc, abym unikał(a) wszystkiego, 
co uzależnia, zniewala i zachęca do złego. Amen.

Maryjo, Matko moja, prowadź mnie drogami wiary 
do jedynego źródła miłości w naszym małżeństwie 
– do Jezusa, abym zawsze Mu ufał(a) i wierzył(a). Amen.

Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej z dnia 02.09.2010, nr 1687(K)2010 
(do prywatnego odmawiania)

Możesz także zobaczyć