Modlitwy

Akt Zawierzenia małżeństwa Panu Jezusowi i Matce Bożej

Panie Jezu, oddaję Ci nasze małżeństwo.
Dziękuję, że nas połączyłeś, że podarowałeś nas sobie nawzajem
i umocniłeś nasz związek sakramentem małżeństwa,
jednak w tej chwili nasze małżeństwo potrzebuje uzdrowienia.
Oddaję Ci, Panie, swoją duszę i ciało, swoją pamięć i rozum.
Proszę, naucz mnie kochać żonę (męża) i dzieci miłością, która pochodzi od Ciebie.
Jezu Chryste, daj nam obojgu serca czyste na wzór Twojego.
Pozwól mi dochować wierności w trudnej sytuacji i daj mi łaskę,
abym mógł (mogła) przebaczyć swojej żonie (swojemu mężowi) wszystkie zranienia i krzywdy.
Abym nie tracił(a) nadziei na pojednanie (w przypadku separacji, rozwodu).
Oczyszczaj moje myśli, abym trwał(a) w wierności i miłości.
Niech mi w tym pomaga częste uczestnictwo we Mszy świętej
i przyjmowanie Twego Najświętszego Ciała oraz codzienny różaniec
i koronka do Bożego miłosierdzia, a każdy cięższy upadek niech będzie
zaraz wyznawany w sakramencie pojednania.
Daj, bym stale umacniał(a) się łaską sakramentu małżeństwa.
Panie Jezu, bądź jedynym Panem mojego życia.
Ucz mnie zdobywać umiejętność kontrolowania moich pobudzeń seksualnych i emocji,
aby moja miłość do żony (męża) była trwała i wierna aż do śmierci,
jak w dniu zaślubin.
Oczyszczaj moją miłość z wszelkiego egoizmu, bym zawsze umiał(a) przebaczać,
nie chował(a) uraz i umiał(a) modlić się za siebie.
Postanawiam nigdy nie czytać, nie kupować i nie oglądać czasopism,
programów ani filmów o treściach pornograficznych, aby zachować czystość serca.
Proszę Cię, Panie, o pomoc, abym unikał(a) wszystkiego,
co uzależnia, zniewala i zachęca do złego. Amen.

Maryjo, Matko moja, prowadź mnie drogami wiary
do jedynego źródła miłości w naszym małżeństwie
– do Jezusa, abym zawsze Mu ufał(a) i wierzył(a). Amen.

Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej z dnia 02.09.2010, nr 1687(K)2010
(do prywatnego odmawiania)

Możesz także zobaczyć