Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR

Italia España France Deutschland Great Britain

Powrót po 13 latach

Wybieram Miłość
wybieram-milosc-xpiotr-168x126
Uzdrowienie
Przygotowanie do spowiedzi
- ks. Tomasz Seweryn uzdrowienie-xtomasz-168x143 Rachunek sumienia małżonków
Uzdrowienie wewnętrzne
O Sycharze w TVP1
mywyoni-o-sycharze-168x123
Świadectwo miłości
niezgoda-na-rozwod-osalij-168x126
mywyoni-drugi-slub-168x101
malzenstwo-osalij-168x136
Miłujcie się!
Nowa Ewangelizacja
Abyś dzień święty święcił

Sądy cywilne mają obowiązek sporządzić pisemne uzasadnienie wyroku w I instancji tylko wtedy, gdy strona zgłosi taki wniosek w sądzie w ciągu tygodnia od dnia ogłoszenia wyroku.

Poznacie Prawdę, a Prawda was wyzwoli
– Jan 8:32

Do czego uzasadnienie wyroku rozwodowego Sycharowiczom jest potrzebne?

Przede wszystkim chodzi o świadectwo prawdy – zarówno w przypadku wyroku rozwodowego jak i wyroku wykluczającego rozwód. Jest ono ważne jako dowód wierności i miłości nie tylko dla małżonka broniącego małżeństwa, lecz przede wszystkim dla wiarołomnego współmałżonka i tych osób, które przeniknięte są mentalnością rozwodową.

Jeśli moja postawa w trakcie rozpraw w sądzie będzie wierna przymierzu małżeńskiemu, oparta na dochowaniu wierności przysiędze małżeńskiej, na mądrej posługującej się prawdą, ale i ofiarnej miłości, na modlitwie za siebie, za współmałżonka i za małżeństwo, to takie świadectwo będzie miało wymiar ewangelizacyjny. Szczególnie w tak trudnym, bolesnym momencie kryzysu jakim jest proces rozwodowy w sądzie cywilnym – takie zaświadczenie swojej wierności Bogu i człowiekowi może być początkiem procesu uzdrawiania małżeństwa.

Świadectwo – uzasadnienie wyroku wystawia sędzia prowadzący sprawę, na podstawie zeznań małżonków, świadków, ich zachowania w trakcie sprawy, etc. I to sprawia, że może być ono obiektywnie sporządzonym zapisem prawdy – dowodem mojej wierności i miłości do Boga i współmałżonka.

Ojciec Święty Jan Paweł II w swoim nauczaniu bardzo często powtarzał, że „dzisiejszy świat bardziej potrzebuje świadków niż nauczycieli”.

Opracował A.S.

Więcej na stronach:

  • Katolik wobec rozwodu – 25 mitów na temat rozwodu >>
  • Holistyczne spojrzenie na rozwody >>
  • Świadectwa małżonków przed i po rozwodzie. Zapraszamy do czytania i składania podobnych świadectw >>>
  • Dla tych, którzy kochają – propozycja wzoru odpowiedzi na pozew rozwodowy >>>
  • Mądra, twarda miłość w sytuacjach przemocy, uzależnienia, zdrady czy innej krzywdy >>>
  • W skrajnych sytuacjach: dlaczego separacja a nie rozwód? >>>
  • Każdy rozwód jest wyjątkowy >>>
  • Po co rozwód? >>>
  • Rozwód nie jest jedynym możliwym sposobem zabezpieczenia opieki nad dziećmi, obrony majątku (opinia prawna) >>>
  • Przysięga a zgoda na rozwód >>>
  • Czy wolno katolikowi zgodzić się na rozwód? – o. prof. Jacek Salij OP >>>
  • „Poza wypadkiem nierządu” – klauzula Mateuszowa (Mt 5,32) >>>
  • Świadectwo Doroty – jak bronić małżeństwa? >>>
  • O. Pio: „Rozwód jest paszportem do piekła” >>>
  • Jak kochać małżonka po rozwodzie? >>>
  • Pan Jezus chce uzdrowić każde sakramentalne małżeństwo po rozwodzie >>>
  • Zmartwychwstanie Twojego małżeństwa

     

    Pan naprawdę Zmartwychwstał! Alleluja!
    „Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał!” (Łk 24,5-6)
     

    „Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy” (Mk 9,23)
    „Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę:
    Jam zwyciężył świat” (J 16,33)

    „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!”
    (Mk 16,15)

    „Nie bój się, wierz tylko!” (Mk 5,36)
     

    W Kościele nic nie jest magią. Pan Jezus podczas swojego ziemskiego nauczania mówił:
    – do Marty siostry Marii I Łazarza:
    „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?” (J 11,25-26)
    – do kobiety kananejskiej:
    „O niewiasto wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie,
    jak chcesz!” (Mt 15,28)

    – do kobiety, która prowadziła w mieście życie grzeszne:
    „Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju!” (Łk 7,37.50)– do oczyszczonego z trądu Samarytanina:
    „Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła” (Łk 17,19)
    – do kobiety cierpiącej na krwotok:
    „Ufaj, córko! Twoja wiara cię ocaliła” (Mt 9,22)
    – do niewidomego Bartymeusza:
    „Idź, twoja wiara cię uzdrowiła” (Mk 10,52)
    Obietnica Chrystusa:
    „Kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki” (J 8,51)


    To może być także Twoje zmartwychwstanie
    – zmartwychwstanie Twojego małżeństwa!

    Matka Boska Leśniowska
    Ty coś domem, o którym się śniło
    Matko Boska Leśniowska
    Miej w opiece każdziutką miłość
    Matko Boska leśniowska


    Słowa Pana Jezusa nie pozostawiają żadnych wątpliwości:
    „Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego
    i nie będziecie pili Krwi Jego,
    nie będziecie mieli życia w sobie” (J 6, 53)

    Ile tego życia będziemy mieli w sobie tu na ziemi, tyle i tylko tyle zabierzemy w świat wieczności. I na bardzo długo możemy znaleźć się w czyśćcu, aby dojść do pełni życia, do miary nieba.

    Towarzyszenie małżonkom sakramentalnym po rozwodzie

    Referaty i świadectwa Sycharków wygłoszone podczas konferencji “Moralne i duszpasterskie konsekwencje przysięgi małżeńskiej” na KUL 7 czerwca 2017

    Prezentacja Alicji i Marzeny: http://bit.ly/2uHQ2Lt
    Referat Andrzeja: http://bit.ly/2t7Cswv
    Prezentacja Andrzeja: http://bit.ly/2u9uLZw
    Program konferencji: http://bit.ly/2tembWC
    Link do nagrania – VIDEO: https://youtu.be/VKGB4GpQkSY
    Link do nagrania – AUDIO: https://archive.org/details/sycharki

    Czy wolno katolikowi zgodzić się na rozwód?
    – o. prof. Jacek Salij OP

    Jak wrócić do sakramentalnego małżonka?


    Ks. Marek Dziewiecki:
    „Najpierw bowiem człowiek jest odpowiedzialny za swojego małżonka” – więcej na stronie >>>

    Sytuacje najtrudniejsze

    Nawrócenie i pojednanie

    Kryzys małżeński – pytania i odpowiedzi

    „Dla Boga nie ma nic niemożliwego” (Łk 1,37)

    Zaczynając od nowa

    Musicie zawsze powstawać!

    Możecie rozerwać swoje fotografie i zniszczyć prezenty.
    Możecie podeptać swoje szczęśliwe wspomnienia
    i próbować dzielić to, co było dla dwojga.
    Możecie przeklinać Kościół i Boga.
    Ale Jego potęga nie może nic uczynić
    przeciw waszej wolności.
    Bo jeżeli dobrowolnie prosiliście Go,
    by zobowiązał się z wami…
    On nie może was „rozwieść”.
    To zbyt trudne?
    A kto powiedział, że łatwo być
    człowiekiem wolnym i odpowiedzialnym.
    Miłość się staje
    Jest miłością w marszu, chlebem codziennym.
    Nie jest umeblowana mieszkaniem,
    ale domem do zbudowania i utrzymania,
    a często do remontu.
    Nie jest triumfalnym „TAK”,
    ale jest mnóstwem „tak”,
    które wypełniają życie, pośród mnóstwa „nie”.
    Człowiek jest słaby, ma prawo zbłądzić!
    Ale musi zawsze powstawać i zawsze iść.
    I nie wolno mu odebrać życia,
    które ofiarował drugiemu; ono stało się nim.
    Michel Quoist

    Westerplatte

    „Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje „Westerplatte”. Jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować. Wreszcie — jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie. Tak, obronić — dla siebie i dla innych” – Jan Paweł II.

    Ciężki krzyż

    „Miłość nigdy nie pomaga w złym. Właśnie dlatego doradca katolicki w żadnej sytuacji nie proponuje krzywdzonemu małżonkowi rozwodu, gdyż nie wolno nikomu proponować łamania przysięgi złożonej wobec Boga i człowieka” – ks.dr Marek Dziewiecki.

    Bitwa toczy się o nasze serce

    Tożsamość mężczyzny i kobiety

    Co to znaczy „moja była żona”?


    Stanowisko Episkopatu Polski:
    „Metoda in vitro jest niezgodna z prawem Bożym
    i naturą człowieka” – więcej na stronie >>>

    Twoja sprawa

    KRS: 0000288792

    UWAGA! Nowy adres strony Ogniska SYCHAR w Lublinie: http://lublin-pallotyni.sychar.org
    stat4u

    Ostatnie wpisy
    Kategorie
    Kronika