Wspólnota Sychar

Wskazania dla prowadzących spotkania w Ogniskach WTM SYCHAR

 1. Spotkanie Ogniska prowadzi lider lub osoba przez niego wyznaczona.
 2. Kapłan, choć nie prowadzi bezpośrednio spotkania, to aktywnie w nim uczestniczy. Wspiera małżonków swoją modlitwą oraz gotowością do udzielania rad i wyjaśnień.
 3. Rozpoczynamy spotkanie modlitwą (np. „Ojcze nasz”).
 4. Prowadzący mówi trzy zdania o naszej Wspólnocie:
 • Przypomina charyzmat Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR, który streszcza się w zdaniu: „Każde trudne sakramentalne małżeństwo jest do uratowania”, gdyż każdy sakramentalny małżonek ma szanse otworzyć się na łaskę nawrócenia i wypełnienia przysięgi małżeńskiej.
 • Mówi także, że Wspólnota sprzeciwia się mentalności rozwodowej, występowaniu o rozwód, wyrażaniu zgody na rozwód, akceptowaniu rozwodów i pomaganiu w rozwodach, gdyż nie wolno nikomu proponować i akceptować łamania przysięgi złożonej wobec Boga i człowieka. Gdy miłość jest chora nie zabija się jej, tylko leczy.
 • Podkreśla, że pomagamy na różne sposoby wszystkim małżonkom wytrwać w wierności i w rozwoju miłości do współmałżonka.
 1. Prowadzący przypomina zasady obowiązujące podczas spotkań:
 • Na początku spotkania przedstawiamy się i mówimy sobie po imieniu.
 • Nie ma przymusu – każdy mówi dlatego, że chce.
 • Mówimy we własnym imieniu i o sobie, o swojej sytuacji, dzielimy się osobistym świadectwem, nie głosimy „kazań”, nie teoretyzujemy.
 • Nie przerywamy sobie wypowiedzi, nie zadajemy pytań, nie oceniamy, nie polemizujemy z wypowiedziami poprzedników, nie udzielamy rad.
 • Staramy się uważnie i cierpliwie nawzajem siebie słuchać, umożliwiając każdemu wypowiedzenie się i nazwanie swojego problemu.
 • Wszyscy obecni na spotkaniu są zobowiązani do zachowania anonimowości osób, zasłyszanych spraw i zdarzeń – stwarzamy atmosferę bezpieczeństwa i zaufania.
 • Osoby, które są po raz pierwszy, mają więcej czasu na wypowiedź.
 • Nad przebiegiem spotkania czuwa prowadzący spotkanie (pilnuje m. in. czasu i tematu wypowiedzi); ma on prawo przerywać wypowiedź i udzielać głosu.
 1. Po przedstawieniu się uczestników spotkania któraś z osób przedstawia krótki temat dotyczący wiary, małżeństwa (np. jakiś fragment Pisma Św., książki, świadectwo, temat z broszury lub banku tematów). Można posłużyć się prezentacją multimedialną, filmem, itp.
 2. Następnie uczestnicy mogą podzielić się swoimi refleksjami nt. poruszonego zagadnienia. Dzielenie może odbywać się w mniejszych grupkach prowadzonych przez wyznaczonych moderatorów. Wyznaczamy wcześniej czas na tę część spotkania i staramy się go nie przekroczyć.
 3. Przed zakończeniem przedstawiamy ogłoszenia i informacje o działalności Wspólnoty – możemy podeprzeć się prezentacją, rozdać informacje na kartkach, podać namiary na opiekuna duchowego, osoby prowadzące nabór na warsztaty 12 kroków. Podajemy datę następnego spotkania, najbliższych rekolekcji, prosimy o pomoc w przygotowaniu planowanego wydarzenia, itp. Zapraszamy także do skorzystania z zasobów biblioteczki – już po modlitwie.
 4. Spotkanie kończymy „Modlitwą o odrodzenie małżeństwa” znajdującą się w broszurze i na wizytówkach oraz błogosławieństwem kapłana.
 5. Na spotkanie Ogniska WTM Sychar może przyjść każda dorosła osoba pod warunkiem, że będzie przestrzegała zasad spotkania i uszanuje charyzmat Wspólnoty.

Każdemu spotkaniu wspólnotowemu towarzyszy Msza Święta – o ile to możliwe w intencji małżeństw w kryzysie. Każdy z uczestników spotkań otrzymuje gratis broszurę Sycharowską i ulotki – wizytówki oraz propozycję zapisania się na listę newslettera na stronie internetowej Ogniska, aby na bieżąco otrzymywać mailem informacje m.in. o najbliższych spotkaniach.

Możesz także zobaczyć