Pismo Święte

Nierozerwalność małżeństwa i cudzołóstwo w Starym Testamencie

Co na temat nierozerwalności małżeństwa i cudzołóstwa mówi Bóg w Starym Testamencie?
Przykazanie (szóste), kilkakrotnie sformułowane w Piśmie Świętym brzmi:

Nie będziesz cudzołożył.

Wj 20,14

Nie będziesz cudzołożył.

Pwt 5, 18

Ktokolwiek cudzołoży z żoną bliźniego, będzie ukarany śmiercią i cudzołożnik, i cudzołożnica.

Kpł 20, 10

Czeka na mrok cudzołożnik, mówi: Mnie oko nie dojrzy, mrok jest zasłoną dla twarzy.

Hb 24,15

Lecz kto cudzołoży, ten jest niemądry: na własną zgubę to czyni.

Prz 6, 32

(…) ucisk dobrych, niepamięć dobrodziejstw, znieprawienie dusz, grzechy przeciwne naturze, rozprzężenie w małżeństwach, cudzołóstwo i bezwstyd.

Mdr 14, 26

Człowiek popełniając cudzołóstwo mówi do swej duszy: Któż na mnie patrzy? Wokół mnie ciemności, a mury mnie zakrywają, nikt mnie nie widzi: czego mam się lękać? Najwyższy nie będzie pamiętał moich grzechów. Tylko oczy ludzkie są postrachem dla niego, a zapomina, że oczy Pana, nad słońce dziesięć tysięcy razy jaśniejsze, patrzą na wszystkie drogi człowieka i widzą zakątki najbardziej ukryte. Wszystkie rzeczy są Mu znane, zanim powstały, tym więc bardziej – po ich stworzeniu.

Syr 23, 18-20

Będę cię sądził tak, jak się sądzi cudzołożnice i zabójczynie. Wydam cię krwawemu gniewowi i zazdrości.

Ez 16, 38

Przeklinają, kłamią, mordują i kradną, cudzołożą, popełniają gwałty, a zbrodnia idzie za zbrodnią.

Oz 4, 2

Wtedy przybędę do was na sąd i wystąpię jako świadek szybki przeciw uprawiającym czary i cudzołożnikom, i krzywoprzysięzcom, i uciskającym najemników, wdowę i sierotę, i przeciw tym, co gnębią obcych, a Mnie się nie lękają – mówi Pan Zastępów.

Ml 3, 5

Źródło: Biblia Tysiąclecia www.biblia.net.pl/biblia.php

„Nienawidzę bowiem rozwodów (mówi Jahwe, Bóg Izraela) i każdego, kto szatę swoją plami krzywdą – mówi Jahwe Zastępów. Strzeżcie tedy własnego życia i nie bądźcie wiarołomcami!

Ml 2, 16 – Pismo Święte – Stary i Nowy Testament w przekładzie z języków oryginalnych, Księgarnia Św. Wojciecha

Sprawdź co w Nowym Testamencie Jezus Chrystus mówi o nierozerwalności małżeństwa i cudzołóstwie

Możesz także zobaczyć