Konferencje w ogniskach

Konferencje wygłoszone w Ogniskach Sychar

Ognisko Poznań

Zapis cyklu 3 spotkań w Ognisku Wiernej Miłości Małżeńskiej WTM Sychar w Poznaniu, z siostrą Marią Kwiek.

Siostra Maria Kwiek – urszulanka, doktor teologii, współpracująca z pismem „Miłujcie się”/”Trwajcie w miłości”.

Tematem spotkań było zagadnienie uzdrawiania serca, które doznało zranień. Przywrócenie zdolności do ponownego odczuwania i kochania.

  1. Uzdrowienie Serca cz.1
  2. Uzdrowienie Serca cz.2
  3. Uzdrowienie z zranień