Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR

Italia España France Deutschland Great Britain
Powrót po 13 latach
Wybieram Miłość
wybieram-milosc-xpiotr-168x126
Uzdrowienie
Przygotowanie do spowiedzi
- ks. Tomasz Seweryn uzdrowienie-xtomasz-168x143 Rachunek sumienia małżonków
Uzdrowienie wewnętrzne
O Sycharze w TVP1
mywyoni-o-sycharze-168x123
Świadectwo miłości
niezgoda-na-rozwod-osalij-168x126
mywyoni-drugi-slub-168x101
malzenstwo-osalij-168x136
Miłujcie się!
Nowa Ewangelizacja
Abyś dzień święty święcił

Darek

Modlimy się w intencji ratowania trudnych sakramentalnych małżeństw.

Od 19 do 25 września 2021 r. modlimy się w intencji Lucky Lucka, Enbe i S zony. Lucky Luck pisze: „Proszę o dalsze modlitewne wsparcie za Małżeństwo, Rodzinę i Dzieci”. Enbe pisze: „Bóg zapłać za dotychczasowe wsparcie, które wszyscy w rodzinie odczuwamy. Nadal proszę o modlitwę do Trójcy Przenajświętszej i Matki Boskiej o opiekę nad 4. ciążą mojej córki Agaty. O dar życia dla Dziecka i zdrowie i bezpieczeństwo dla Matki, która jest po 3 cesarkach”. S zona pisze: „Bóg zapłać za wcześniejsze wsparcie w modlitwie. Proszę w intencji o szczęśliwa podróż, Boże Prowadzenie w wypełnianiu powołania oraz o dobry rok szkolny dla naszych dzieci, żeby wzrastały w wierze i miłości”.

Ponadto modlimy się za wszystkich, którzy mają sprawy rozwodowe w sądzie lub których one czekają w najbliższym czasie.

Kto chciałby zapisać się do modlitwy tygodniowej, może to zrobić wchodząc na stronę: http://www.kryzys.org/viewtopic.php?f=6&t=51&start=1635. Możliwość ta jest dostępna po zarejestrowaniu się i zalogowaniu na forum: http://www.kryzys.org/ucp.php?mode=login.

Modlimy się w intencji ratowania trudnych sakramentalnych małżeństw.

Od 12 do 18 września 2021 r. modlimy się w intencji Lucky Lucka i Enbe. Lucky Luck pisze: „Proszę o dalszą modlitwę w intencji uzdrowienia naszego małżeństwa, o przebaczenie, miłość i nawrócenie”. Enbe pisze: „Proszę o modlitwę do Trójcy Przenajświętszej i Matki Boskiej o opiekę nad 4. ciążą mojej córki Agaty. O dar życia dla Dziecka i zdrowie i bezpieczeństwo dla Matki, która jest po 3 cesarkach”.

Ponadto modlimy się za wszystkich, którzy mają sprawy rozwodowe w sądzie lub których one czekają w najbliższym czasie.

Kto chciałby zapisać się do modlitwy tygodniowej, może to zrobić wchodząc na stronę: http://www.kryzys.org/viewtopic.php?f=6&t=51&start=1635. Możliwość ta jest dostępna po zarejestrowaniu się i zalogowaniu na forum: http://www.kryzys.org/ucp.php?mode=login.

Modlimy się w intencji ratowania trudnych sakramentalnych małżeństw.

Od 16 do 22 maja 2021 r. modlimy się w intencji Karoliny12, OsowicczichEdi, MKPINS, Aliny123 i Akunki. Karolina12 pisze: „Proszę o modlitwę w intencji Agnieszki i Marka. Proszę o modlitwę za Magdalenę, Pawła oraz Amelkę o Bożą opiekę. Proszę o modlitwę w intencji Marcina i Kingi o dobre przygotowanie do Sakramentu małżeństwa”. OsowicczichEdi pisze: „Proszę o modlitwę w intencji Cioci Mirki, która przebywa w szpitalu oraz o pomyślny termin oraz przebieg rozprawy sądowej. Stała prośba modlitewna o odrodzenie małżeństwa po rozwodzie”. MKPINS pisze: „Matko Boża proszę połącz na nowo i uzdrów małżeństwo Agnieszki i Michała. Proszę Cię Maryjo, aby miłość, która nas połączyła kiedyś przed laty, odrodziła się w nas na nowo, abyśmy wrócili do siebie i odbudowali nasze małżeństwo. Proszę dla nas o łaskę pojednania, nawrócenia, opamiętania i przebaczenia, aby moja Żona wyzbyła się żalu, złości i wróciła do mnie, nie spotykała się z innym mężczyzną. Proszę o godne wynagrodzenie w pracy, które pozwoli na życie bez stresów i abym odnalazł się w nowej pracy”. Alina123 pisze: „Proszę o modlitwę w intencji uratowania małżeństwa Aliny i Andrzeja, o wycofanie pozwu i pojednanie się, o uwolnienie męża od zwodzicieli”. Akunka pisze: „Proszę o modlitwę w intencji uratowania małżeństwa Renaty i Andrzeja, o zrozumienie, miłość w rodzinie i o uwolnienie męża od złych doradców”.

Ponadto modlimy się za wszystkich, którzy mają sprawy rozwodowe w sądzie lub których one czekają w najbliższym czasie.

Kto chciałby zapisać się do modlitwy tygodniowej, może to zrobić wchodząc na stronę: http://www.kryzys.org/viewtopic.php?f=6&t=51&start=1530. Możliwość ta jest dostępna po zarejestrowaniu się i zalogowaniu na forum: http://www.kryzys.org/ucp.php?mode=login.

Modlimy się w intencji ratowania trudnych sakramentalnych małżeństw.

Od 18 do 24 kwietnia 2021 r. modlimy się w intencji Iwonki, Lawendowej, Materny3, S zony, Ewulka, Blondynki55 i Enbe. Iwonka pisze: „Dziękuję za dotychczasową modlitwę, bardzo proszę o dalszą. Intencja: O Światło Ducha Świętego i Jego prowadzenie dla mnie podczas ważnego spotkania zawodowego”. Lawendowa pisze: „Dziękuję za modlitwę. Proszę o otwartość na dary Ducha Świętego i Boże prowadzenie dla mnie i naszych dzieci”. Materna3 pisze: „Proszę o modlitwę za mnie i męża przed trudną rozmową o światło Ducha Świętego”. S zona pisze: „Bóg zapłać za wcześniejszą modlitwę. Proszę o przemycie oczu i Boże Prowadzenie. Jezu Ty znasz… Ty wiesz …co potrzebne, a co złudne…”. Ewulek pisze: „Proszę o modlitwę za mojego męża Grzegorza, o szczerą spowiedź, wspólną modlitwę i eucharystię”. Blondynka55 pisze: „Bóg zapłać za dotychczasową modlitwę. Proszę o kolejną, o łaskę nawrócenia dla mojego męża, powrót do sakramentów świętych, Bożą pomoc dla mnie i naszych dzieci”. Enbe pisze: „Dziękuję za modlitwę. Intencja: O Boże błogosławieństwo i opiekę dla mnie i moich bliskich”.

Ponadto modlimy się za wszystkich, którzy mają sprawy rozwodowe w sądzie lub których one czekają w najbliższym czasie.

Kto chciałby zapisać się do modlitwy tygodniowej, może to zrobić wchodząc na stronę: http://www.kryzys.org/viewtopic.php?f=6&t=51&start=1500. Możliwość ta jest dostępna po zarejestrowaniu się i zalogowaniu na forum: http://www.kryzys.org/ucp.php?mode=login.

Zmartwychwstanie Twojego małżeństwa

 

Pan naprawdę Zmartwychwstał! Alleluja!
„Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał!” (Łk 24,5-6)
 

„Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy” (Mk 9,23)
„Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę:
Jam zwyciężył świat” (J 16,33)

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16,15)
„Nie bój się, wierz tylko!” (Mk 5,36)
W Kościele nic nie jest magią. Pan Jezus podczas swojego ziemskiego nauczania mówił:- do kobiety kananejskiej:
„O niewiasto wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie,
jak chcesz!” (Mt 15,28)

– do kobiety, która prowadziła w mieście życie grzeszne:
„Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju!” (Łk 7,37.50)
– do oczyszczonego z trądu Samarytanina:
„Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła” (Łk 17,19)
– do kobiety cierpiącej na krwotok:
„Ufaj, córko! Twoja wiara cię ocaliła” (Mt 9,22)
– do niewidomego Bartymeusza:
„Idź, twoja wiara cię uzdrowiła” (Mk 10,52)


To może być także Twoje zmartwychwstanie
– zmartwychwstanie Twojego małżeństwa!

Matka Boska Leśniowska
Ty coś domem, o którym się śniło
Matko Boska Leśniowska
Miej w opiece każdziutką miłość
Matko Boska leśniowska


Słowa Pana Jezusa nie pozostawiają żadnych wątpliwości:
„Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego
i nie będziecie pili Krwi Jego,
nie będziecie mieli życia w sobie” (J 6, 53)

Ile tego życia będziemy mieli w sobie tu na ziemi, tyle i tylko tyle zabierzemy w świat wieczności. I na bardzo długo możemy znaleźć się w czyśćcu, aby dojść do pełni życia, do miary nieba.

Towarzyszenie małżonkom sakramentalnym po rozwodzie

Referaty i świadectwa Sycharków wygłoszone podczas konferencji “Moralne i duszpasterskie konsekwencje przysięgi małżeńskiej” na KUL 7 czerwca 2017

Prezentacja Alicji i Marzeny: http://bit.ly/2uHQ2Lt
Referat Andrzeja: http://bit.ly/2t7Cswv
Prezentacja Andrzeja: http://bit.ly/2u9uLZw
Program konferencji: http://bit.ly/2tembWC
Link do nagrania – VIDEO: https://youtu.be/VKGB4GpQkSY
Link do nagrania – AUDIO: https://archive.org/details/sycharki

Czy wolno katolikowi zgodzić się na rozwód?
– o. prof. Jacek Salij OP

Jak wrócić do sakramentalnego małżonka?


Ks. Marek Dziewiecki:
„Najpierw bowiem człowiek jest odpowiedzialny za swojego małżonka” – więcej na stronie >>>

Sytuacje najtrudniejsze

Nawrócenie i pojednanie

Kryzys małżeński – pytania i odpowiedzi

„Dla Boga nie ma nic niemożliwego” (Łk 1,37)

Zaczynając od nowa

Musicie zawsze powstawać!

Możecie rozerwać swoje fotografie i zniszczyć prezenty.
Możecie podeptać swoje szczęśliwe wspomnienia
i próbować dzielić to, co było dla dwojga.
Możecie przeklinać Kościół i Boga.
Ale Jego potęga nie może nic uczynić
przeciw waszej wolności.
Bo jeżeli dobrowolnie prosiliście Go,
by zobowiązał się z wami…
On nie może was „rozwieść”.
To zbyt trudne?
A kto powiedział, że łatwo być
człowiekiem wolnym i odpowiedzialnym.
Miłość się staje
Jest miłością w marszu, chlebem codziennym.
Nie jest umeblowana mieszkaniem,
ale domem do zbudowania i utrzymania,
a często do remontu.
Nie jest triumfalnym „TAK”,
ale jest mnóstwem „tak”,
które wypełniają życie, pośród mnóstwa „nie”.
Człowiek jest słaby, ma prawo zbłądzić!
Ale musi zawsze powstawać i zawsze iść.
I nie wolno mu odebrać życia,
które ofiarował drugiemu; ono stało się nim.
Michel Quoist

Westerplatte

„Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje „Westerplatte”. Jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować. Wreszcie — jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie. Tak, obronić — dla siebie i dla innych” – Jan Paweł II.

Ciężki krzyż

„Miłość nigdy nie pomaga w złym. Właśnie dlatego doradca katolicki w żadnej sytuacji nie proponuje krzywdzonemu małżonkowi rozwodu, gdyż nie wolno nikomu proponować łamania przysięgi złożonej wobec Boga i człowieka” – ks.dr Marek Dziewiecki.

Bitwa toczy się o nasze serce

Tożsamość mężczyzny i kobiety

Co to znaczy „moja była żona”?


Stanowisko Episkopatu Polski:
„Metoda in vitro jest niezgodna z prawem Bożym
i naturą człowieka” – więcej na stronie >>>

Twoja sprawa

Ostatnie wpisy
Kategorie
Kronika