Italia España France Deutschland Great Britain

Wniebowstąpienie Jezusa

Wniebowstapienie-Chrystusa

Powrót po 13 latach

Wybieram Miłość

wybieram-milosc-xpiotr-168x126

Uzdrowienie

Przygotowanie do spowiedzi
- ks. Tomasz Seweryn uzdrowienie-xtomasz-168x143 Rachunek sumienia małżonków
Uzdrowienie wewnętrzne

O Sycharze w TVP1

mywyoni-o-sycharze-168x123

Świadectwo miłości

niezgoda-na-rozwod-osalij-168x126
mywyoni-drugi-slub-168x101
malzenstwo-osalij-168x136

Miłujcie się! 2/2021

Nowa Ewangelizacja

Abyś dzień święty święcił

Darek

Modlimy się w intencji ratowania trudnych sakramentalnych małżeństw.

Od 9 do 15 maja 2021 r. modlimy się w intencji Nirwanny, Enbe, Milanisty1, Monti, Materny3 i Karoliny12. Nirwanna pisze: „Proszę o modlitwę z intencją: o dary Ducha Świętego, o nawrócenia w rodzinie, oraz za będące w kryzysie małżeństwo Janiny i Michała. Bóg zapłać”. Enbe pisze: „Dziękuję za modlitwę. Intencja: O Boże błogosławieństwo i opiekę dla mnie i moich bliskich”. Milanista1 pisze: „O pomyślne zakończenie sprawy rozwodowej według planu i woli Bożej. O zachowanie szczególnej więzi z córką pomimo rozłąki, o zdrowie dla niej i opiekę Matki Najświętszej. O łaskę przebaczenia dla żony Izabeli i powrotu do jedności małżeńskiej prosi mąż, tata Dawid”. Monti pisze: „Proszę o modlitwę w intencji mojego syna, który za kilka dni przystępuje do sakramentów pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej – o wzrost w łasce i wszelkie potrzebne dary”. Materna3 pisze: „Proszę o modlitwę za mnie i moją rodzinę, o dary Ducha Świętego”. Karolina12 pisze: „Proszę o modlitwę w intencji Waldemara który przebywa w szpitalu, o zdrowie i Boże Błogosławieństwo, a także za Janinę oraz o Bożą opiekę dla całej rodziny. Proszę o modlitwę w intencji Lidii i jej męża o uzdrowienie małżeństwa oraz Bożą opiekę”.

Ponadto modlimy się za wszystkich, którzy mają sprawy rozwodowe w sądzie lub których one czekają w najbliższym czasie.

Kto chciałby zapisać się do modlitwy tygodniowej, może to zrobić wchodząc na stronę: http://www.kryzys.org/viewtopic.php?f=6&t=51&start=1515. Możliwość ta jest dostępna po zarejestrowaniu się i zalogowaniu na forum: http://www.kryzys.org/ucp.php?mode=login.

Modlimy się w intencji ratowania trudnych sakramentalnych małżeństw.

Od 2 do 8 maja 2021 r. modlimy się w intencji Enbe, Iwonki, Linki, HelM, Nowiutkiej, Burzy i Blondynki55. Enbe pisze: „Bóg zapłać za dotychczasowe wsparcie modlitewne i proszę nadal o modlitwę w intencji wypełnienia się Woli Bożej względem mnie, mojego męża i naszego małżeństwa. Proszę o modlitwę o dary Ducha Świętego i moją otwartość na nie. Dołączam do tego intencję dziękczynną – za całe dobro, które Bóg mojej rodzinie wyświadcza”. Iwonka pisze: „Dziękuję za modlitwę. Proszę o dalszą w intencji: O wypełnienie się woli Bożej w życiu mojego męża Dawida”. Linka pisze: „Proszę o modlitwę za uzdrowienie relacji małżeńskiej Doroty i Henryka, o uratowanie od złego całej rodziny, o potrzebne łaski Ducha Świętego dla nich i dla ich dzieci oraz o poznanie i zaakceptowanie woli Boga Ojca”. HelM pisze: „Dziękując za dotychczasowe wsparcie, proszę o modlitwę o wypełnienie się woli Bożej w małżeństwie Heleny i Zenona, Anny i Igora oraz Agnieszki i Jarosława. Niech Maryja Matka pięknej miłości otacza swoją opieką!”. Nowiutka pisze: „Proszę o modliwę o nawrócenie i zrozumienie woli Bożej, abym potrafiła mówić nie raniąc, działać szanując, i podjąć decyzję właściwą, taką, która nie zrani nikogo i w wolności będzie miła Panu”. Burza pisze: „Proszę o modlitwę w intencji wiadomej Bogu…”. Blondynka55 pisze: „Bóg zapłać za modlitwę. Proszę o kolejną w intencji nawrócenia mojego męża Radosława, Jego powrót do sakramentów świętych, a dla mnie i dzieci o Światło Ducha Świętego i pokój serca zgodnie z wolą Bożą”.

Ponadto modlimy się za wszystkich, którzy mają sprawy rozwodowe w sądzie lub których one czekają w najbliższym czasie.

Kto chciałby zapisać się do modlitwy tygodniowej, może to zrobić wchodząc na stronę: http://www.kryzys.org/viewtopic.php?f=6&t=51&start=1515. Możliwość ta jest dostępna po zarejestrowaniu się i zalogowaniu na forum: http://www.kryzys.org/ucp.php?mode=login.

Modlimy się w intencji ratowania trudnych sakramentalnych małżeństw.

Od 25 kwietnia do 1 maja 2021 r. modlimy się w intencji Ruty, MKPINS, Betti42, Perly1, Królewny, Majki i Lawendowej. Ruta pisze: „Proszę o modlitwę w intencji uwolnienia mojego męża z nałogów oraz o jego nawrócenie oraz o Dar uzdrownienia naszego małżeństwa”. MKPINS pisze: „Matko Boża proszę połącz na nowo i uzdrów małżeństwo Agnieszki i Michała. Proszę Cię Maryjo, aby miłość, która nas połączyła kiedyś przed laty, odrodziła się w nas na nowo, abyśmy wrócili do siebie i odbudowali nasze małżeństwo. Proszę dla nas o łaskę pojednania, nawrócenia, opamiętania i przebaczenia, aby moja Żona wyzbyła się żalu, złości i wróciła do mnie, nie spotykała się z innym mężczyzną. Proszę o pomoc w znalezieniu pracy i o godne wynagrodzenie w pracy, które pozwoli na życie bez stresów”. Betti42 pisze: „Proszę o modlitwę i uratowanie mojego Małżeństwa i mojej rodziny. Męża Krzysztofa i syna Marcina. Aby mąż otworzył się na działanie Ducha Świętego. Jest coraz gorzej. Serce rozrywa mi się na kawałki. Serdeczne Bóg zapłać”. Perla1 pisze: „Witajcie. Proszę o modlitwę w intencji Bożenki i jej córki, o łaskę zdrowia i opiekę Bożą dla całej rodziny”. Królewna pisze: „Dziękuję za modlitwę. Proszę w intencji mojego męża Andrzeja, o szczerą spowiedź dla Niego i łaskę przebaczenia. Proszę również w intencji moich dzieci, aby Pan Bóg oczyścił je ze skutków i konsekwencji grzechów naszego małżeństwa i uchronił je przed cierpieniem jakie muszą znosić, gdyż straciły poczucie bezpieczeństwa i nie mają właściwych wzorców”. Majka pisze: „Proszę o modlitwę w intencji mojego małżeństwa, o wzajemną miłość, abyśmy umieli ją okazywać sobie każdego dnia, o życie w trzeźwości i o wybaczenie wyrządzonych krzywd. Proszę by mąż przestał być w naszym małżeństwie bierny i obojętny wobec tego co czuję. Jezu daj mi siłę przemieniać siebie, bym była dobrą żoną i matką”. Lawendowa pisze: „Dziękuję za dotychczasową modlitwę. Proszę o otwartość na dary Ducha Świętego i Boże prowadzenie dla mnie i naszych dzieci”.

Ponadto modlimy się za wszystkich, którzy mają sprawy rozwodowe w sądzie lub których one czekają w najbliższym czasie.

Kto chciałby zapisać się do modlitwy tygodniowej, może to zrobić wchodząc na stronę: http://www.kryzys.org/viewtopic.php?f=6&t=51&start=1500. Możliwość ta jest dostępna po zarejestrowaniu się i zalogowaniu na forum: http://www.kryzys.org/ucp.php?mode=login.

Modlimy się w intencji ratowania trudnych sakramentalnych małżeństw.

Od 18 do 24 kwietnia 2021 r. modlimy się w intencji Iwonki, Lawendowej, Materny3, S zony, Ewulka, Blondynki55 i Enbe. Iwonka pisze: „Dziękuję za dotychczasową modlitwę, bardzo proszę o dalszą. Intencja: O Światło Ducha Świętego i Jego prowadzenie dla mnie podczas ważnego spotkania zawodowego”. Lawendowa pisze: „Dziękuję za modlitwę. Proszę o otwartość na dary Ducha Świętego i Boże prowadzenie dla mnie i naszych dzieci”. Materna3 pisze: „Proszę o modlitwę za mnie i męża przed trudną rozmową o światło Ducha Świętego”. S zona pisze: „Bóg zapłać za wcześniejszą modlitwę. Proszę o przemycie oczu i Boże Prowadzenie. Jezu Ty znasz… Ty wiesz …co potrzebne, a co złudne…”. Ewulek pisze: „Proszę o modlitwę za mojego męża Grzegorza, o szczerą spowiedź, wspólną modlitwę i eucharystię”. Blondynka55 pisze: „Bóg zapłać za dotychczasową modlitwę. Proszę o kolejną, o łaskę nawrócenia dla mojego męża, powrót do sakramentów świętych, Bożą pomoc dla mnie i naszych dzieci”. Enbe pisze: „Dziękuję za modlitwę. Intencja: O Boże błogosławieństwo i opiekę dla mnie i moich bliskich”.

Ponadto modlimy się za wszystkich, którzy mają sprawy rozwodowe w sądzie lub których one czekają w najbliższym czasie.

Kto chciałby zapisać się do modlitwy tygodniowej, może to zrobić wchodząc na stronę: http://www.kryzys.org/viewtopic.php?f=6&t=51&start=1500. Możliwość ta jest dostępna po zarejestrowaniu się i zalogowaniu na forum: http://www.kryzys.org/ucp.php?mode=login.

Zmartwychwstanie Twojego małżeństwa

 

Pan naprawdę Zmartwychwstał! Alleluja!
„Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał!” (Łk 24,5-6)
 

„Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy” (Mk 9,23)
„Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę:
Jam zwyciężył świat” (J 16,33)

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16,15)
„Nie bój się, wierz tylko!” (Mk 5,36)
W Kościele nic nie jest magią. Pan Jezus podczas swojego ziemskiego nauczania mówił:- do kobiety kananejskiej:
„O niewiasto wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie,
jak chcesz!” (Mt 15,28)

– do kobiety, która prowadziła w mieście życie grzeszne:
„Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju!” (Łk 7,37.50)
– do oczyszczonego z trądu Samarytanina:
„Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła” (Łk 17,19)
– do kobiety cierpiącej na krwotok:
„Ufaj, córko! Twoja wiara cię ocaliła” (Mt 9,22)
– do niewidomego Bartymeusza:
„Idź, twoja wiara cię uzdrowiła” (Mk 10,52)


To może być także Twoje zmartwychwstanie
– zmartwychwstanie Twojego małżeństwa!

Matka Boska Leśniowska
Ty coś domem, o którym się śniło
Matko Boska Leśniowska
Miej w opiece każdziutką miłość
Matko Boska leśniowska


Słowa Pana Jezusa nie pozostawiają żadnych wątpliwości:
„Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego
i nie będziecie pili Krwi Jego,
nie będziecie mieli życia w sobie” (J 6, 53)

Ile tego życia będziemy mieli w sobie tu na ziemi, tyle i tylko tyle zabierzemy w świat wieczności. I na bardzo długo możemy znaleźć się w czyśćcu, aby dojść do pełni życia, do miary nieba.

Towarzyszenie małżonkom sakramentalnym po rozwodzie

Referaty i świadectwa Sycharków wygłoszone podczas konferencji “Moralne i duszpasterskie konsekwencje przysięgi małżeńskiej” na KUL 7 czerwca 2017

Prezentacja Alicji i Marzeny: http://bit.ly/2uHQ2Lt
Referat Andrzeja: http://bit.ly/2t7Cswv
Prezentacja Andrzeja: http://bit.ly/2u9uLZw
Program konferencji: http://bit.ly/2tembWC
Link do nagrania – VIDEO: https://youtu.be/VKGB4GpQkSY
Link do nagrania – AUDIO: https://archive.org/details/sycharki

Czy wolno katolikowi zgodzić się na rozwód?
– o. prof. Jacek Salij OP

Jak wrócić do sakramentalnego małżonka?


Ks. Marek Dziewiecki:
„Najpierw bowiem człowiek jest odpowiedzialny za swojego małżonka” – więcej na stronie >>>

Sytuacje najtrudniejsze

Nawrócenie i pojednanie

Kryzys małżeński – pytania i odpowiedzi

„Dla Boga nie ma nic niemożliwego” (Łk 1,37)

Zaczynając od nowa

Musicie zawsze powstawać!

Możecie rozerwać swoje fotografie i zniszczyć prezenty.
Możecie podeptać swoje szczęśliwe wspomnienia
i próbować dzielić to, co było dla dwojga.
Możecie przeklinać Kościół i Boga.
Ale Jego potęga nie może nic uczynić
przeciw waszej wolności.
Bo jeżeli dobrowolnie prosiliście Go,
by zobowiązał się z wami…
On nie może was „rozwieść”.
To zbyt trudne?
A kto powiedział, że łatwo być
człowiekiem wolnym i odpowiedzialnym.
Miłość się staje
Jest miłością w marszu, chlebem codziennym.
Nie jest umeblowana mieszkaniem,
ale domem do zbudowania i utrzymania,
a często do remontu.
Nie jest triumfalnym „TAK”,
ale jest mnóstwem „tak”,
które wypełniają życie, pośród mnóstwa „nie”.
Człowiek jest słaby, ma prawo zbłądzić!
Ale musi zawsze powstawać i zawsze iść.
I nie wolno mu odebrać życia,
które ofiarował drugiemu; ono stało się nim.
Michel Quoist

Westerplatte

„Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje „Westerplatte”. Jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować. Wreszcie — jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie. Tak, obronić — dla siebie i dla innych” – Jan Paweł II.

Ciężki krzyż

„Miłość nigdy nie pomaga w złym. Właśnie dlatego doradca katolicki w żadnej sytuacji nie proponuje krzywdzonemu małżonkowi rozwodu, gdyż nie wolno nikomu proponować łamania przysięgi złożonej wobec Boga i człowieka” – ks.dr Marek Dziewiecki.

Bitwa toczy się o nasze serce

Tożsamość mężczyzny i kobiety

Co to znaczy „moja była żona”?


Stanowisko Episkopatu Polski:
„Metoda in vitro jest niezgodna z prawem Bożym
i naturą człowieka” – więcej na stronie >>>

Twoja sprawa

Najnowsze wpisy

Kategorie

Kronika