Monthly Archives:

czerwiec 2012

  • Rekolekcje

    Rekolekcje WTM Sychar 2007– 2012 w formie Audio

    Górka Klasztorna 20-22.04.2007 Konferencja dr Mieczysława Guzewicza teologa – biblisty, wygłoszona podczas spotkania rekolekcyjnego Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Górce Klasztornej 20 kwietnia 2007 r. https://archive.org/details/WeCzciNiechBdzieMaestwoPodKadymWzgldemIoeNieskalane https://archive.org/details/SycharGorkaKlasztorna2007.04.20GuzewiczWeczciniechbedzie…cz2 Wywiad z uczestnikami rekolekcji…