Italia España France Deutschland Great Britain

Niepokalane Serce NMP

nsm

Powrót po 13 latach

Wybieram Miłość

wybieram-milosc-xpiotr-168x126

Uzdrowienie

Przygotowanie do spowiedzi
- ks. Tomasz Seweryn - www.ks.seweryn.com.pl uzdrowienie-xtomasz-168x143 Rachunek sumienia małżonków
Uzdrowienie wewnętrzne

O Sycharze w TVP1

mywyoni-o-sycharze-168x123

Świadectwo miłości

niezgoda-na-rozwod-osalij-168x126
mywyoni-drugi-slub-168x101
malzenstwo-osalij-168x136

Nowa Ewangelizacja

OPP Stowarzyszenie

program do pit - darmowy

Nie ma skuteczniejszej drogi odrodzenia społeczeństw, jak ich odrodzenie przez zdrowe rodziny. A rodzina, która „jest pierwszą szkołą cnót społecznych, potrzebnych wszelkim społeczeństwom” (Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim, 3), jest dziś bardzo zagrożona. Wiemy to wszyscy. Jest zagrożona od zewnątrz i wewnątrz. I trzeba, by o tym zagrożeniu, o własnym losie mówili, pisali, wypowiadali się przez filmy czy środki przekazu społecznego nie tylko ci, którzy — jak twierdzą — „mają prawo do życia, do szczęścia i samorealizacji”, ale także ofiary tego obwarowanego prawami egoizmu. Trzeba, by mówiły o tym zdradzone, opuszczone i porzucone żony, by mówili porzuceni mężowie. By mówiły o tym pozbawione prawdziwej miłości, ranione u początku życia w swej osobowości i skazane na duchowe kalectwo dzieci, dzieci oddawane ustawowo instytucjom zastępczym — ale… jaki dom dziecka może zastąpić prawdziwą rodzinę? Trzeba upowszechnić głos ofiar — ofiar egoizmu i „mody”; permisywizmu i relatywizmu moralnego; ofiar trudności materialnych, bytowych i mieszkaniowych. „Dlatego też Kościół — słowami adhortacji Familiaris Consortio — otwarcie i z mocą broni praw rodziny przed niedopuszczalnymi uzurpacjami ze strony społeczeństwa i instytucji państwowych” (por. 46).

W punkcie wyjścia rodziny znajduje się rodzicielstwo. Kościół uczy: odpowiedzialne rodzicielstwo. I sprawie tej poświęca wiele uwagi – i wiele wysiłku. Odpowiedzialne – to znaczy: godne osoby ludzkiej, stworzonej “na obraz i podobieństwo Boga” (por. Rdz 1,26). Odpowiedzialne za miłość. Tak: miłość, drodzy małżonkowie, mierzy się właśnie tą rodzicielską odpowiedzialnością. A więc – rodziny odpowiedzialne za życie, za wychowanie. Czyż nie o tym właśnie mówią słowa przysięgi małżeńskiej? Odpowiedzialność wzajemna: męża za żonę, żony za męża, rodziców za dzieci.
Odpowiedzialność ojcowska: “Pan uczcił ojca przez dzieci” – mówi Księga Syracha (3,2). I odpowiedzialność macierzyńska. Nie można jednak zapominać, że mężczyzna musi być pierwszy w podejmowaniu tej odpowiedzialności. Jeśli Apostoł mówi, w duchu swojego czasu: “Żony, bądźcie poddane mężom” (Kol 3,18), to mówi zarazem: mężowie, bądźcie odpowiedzialni! Zasługujcie prawdziwie na zaufanie waszych małżonek. I waszych dzieci.

Źródło:
Homilia Jana Pawła II w czasie Mszy św. odprawionej dla rodzin w Szczecinie 11 czerwca 1987 roku.


Cała homilia

 • do wysłuchania:
  http://www.radiomaryja.pl/dzwieki/2005/04/2005.04.27.kz.mp3
 • do przeczytania:
  http://www.jp2w.pl/pl/25276/0/Homilia_Szczecin_11_czerwca_1987.html
  lub
  http://ekai.pl/biblioteka/dokumenty/x482/homilia-w-czasie-mszy-sw-odprawionej-dla-rodzin/
 • Zmartwychwstanie Twojego małżeństwa  Pan naprawdę Zmartwychwstał! Alleluja!

  "Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj;
  zmartwychwstał!" (Łk 24,5-6)
  "Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy" (Mk 9,23)
  "Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę:
  Jam zwyciężył świat” (J 16,33)
  "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię
  wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16,15)
  "Nie bój się, wierz tylko!" (Mk 5,36)


  W Kościele nic nie jest magią. Pan Jezus podczas swojego ziemskiego nauczania mówił:

  - do kobiety kananejskiej:
  "O niewiasto wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie,
  jak chcesz!" (Mt 15,28)

  - do kobiety, która prowadziła w mieście życie grzeszne:
  "Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju!" (Łk 7,37.50)
  - do oczyszczonego z trądu Samarytanina:
  "Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła" (Łk 17,19)
  - do kobiety cierpiącej na krwotok:
  "Ufaj, córko! Twoja wiara cię ocaliła" (Mt 9,22)
  - do niewidomego Bartymeusza:
  "Idź, twoja wiara cię uzdrowiła" (Mk 10,52)
  ...

  To może być także Twoje zmartwychwstanie
  - zmartwychwstanie Twojego małżeństwa!


  Matka Boska Leśniowska

  Ty coś domem, o którym się śniło
  Matko Boska Leśniowska
  Miej w opiece każdziutką miłość
  Matko Boska leśniowska


  www.lesniow.pl

  Słowa Pana Jezusa nie pozostawiają żadnych wątpliwości:

  "Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego
  i nie będziecie pili Krwi Jego,
  nie będziecie mieli życia w sobie" (J 6, 53)

  Ile tego życia będziemy mieli w sobie tu na ziemi, tyle i tylko tyle zabierzemy w świat wieczności. I na bardzo długo możemy znaleźć się w czyśćcu, aby dojść do pełni życia, do miary nieba.


  Czy wolno katolikowi zgodzić się na rozwód?
  - o. prof. Jacek Salij OP
  Jak wrócić do sakramentalnego małżonka?

  Ks. Marek Dziewiecki:
  "Najpierw bowiem człowiek jest odpowiedzialny za swojego małżonka" - więcej na stronie >>>
  Sytuacje najtrudniejsze  Nawrócenie i pojednanie  Kryzys małżeński - pytania i odpowiedzi  „Dla Boga nie ma nic niemożliwego” (Łk 1,37)  Zaczynając od nowa
  Musicie zawsze powstawać!


  Możecie rozerwać swoje fotografie
  i zniszczyć prezenty.
  Możecie podeptać swoje szczęśliwe wspomnienia
  i próbować dzielić to, co było dla dwojga.
  Możecie przeklinać Kościół i Boga.

  Ale Jego potęga nie może nic uczynić
  przeciw waszej wolności.
  Bo jeżeli dobrowolnie prosiliście Go,
  by zobowiązał się z wami...
  On nie może was "rozwieść".

  To zbyt trudne?
  A kto powiedział, że łatwo być
  człowiekiem wolnym i odpowiedzialnym.
  Miłość się staje
  Jest miłością w marszu, chlebem codziennym.

  Nie jest umeblowana mieszkaniem,
  ale domem do zbudowania i utrzymania,
  a często do remontu.
  Nie jest triumfalnym "TAK",
  ale jest mnóstwem "tak",
  które wypełniają życie, pośród mnóstwa "nie".

  Człowiek jest słaby, ma prawo zbłądzić!
  Ale musi zawsze powstawać i zawsze iść.
  I nie wolno mu odebrać życia,
  które ofiarował drugiemu; ono stało się nim.

  Michel Quoist  Westerplatte  "Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje „Westerplatte". Jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować. Wreszcie — jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie. Tak, obronić — dla siebie i dla innych" - Jan Paweł II.

  Ciężki krzyż  "Miłość nigdy nie pomaga w złym. Właśnie dlatego doradca katolicki w żadnej sytuacji nie proponuje krzywdzonemu małżonkowi rozwodu, gdyż nie wolno nikomu proponować łamania przysięgi złożonej wobec Boga i człowieka" - ks.dr Marek Dziewiecki.


  Bitwa toczy się o nasze serce

  Tożsamość mężczyzny i kobiety

  Co to znaczy "moja była żona"?

  Szczescie-w-malzenstwie


  Stanowisko Episkopatu Polski:
  "Metoda in vitro jest niezgodna z prawem Bożym
  i naturą człowieka" - więcej na stronie >>>

  Twoja sprawa

  Najnowsze wpisy

  Kategorie

  Miłujcie się! 2/2017

  Abyś dzień święty święcił