Italia España France Deutschland Great Britain

Wniebowstąpienie Jezusa

Wniebowstapienie-Chrystusa

Powrót po 13 latach

Wybieram Miłość

wybieram-milosc-xpiotr-168x126

Uzdrowienie

Przygotowanie do spowiedzi
- ks. Tomasz Seweryn - www.ks.seweryn.com.pl uzdrowienie-xtomasz-168x143 Rachunek sumienia małżonków
Uzdrowienie wewnętrzne

O Sycharze w TVP1

mywyoni-o-sycharze-168x123

Świadectwo miłości

niezgoda-na-rozwod-osalij-168x126
mywyoni-drugi-slub-168x101
malzenstwo-osalij-168x136

Nowa Ewangelizacja

OPP Stowarzyszenie

program do pit - darmowy

Sądy cywilne mają obowiązek sporządzić pisemne uzasadnienie wyroku w I instancji tylko wtedy, gdy strona zgłosi taki wniosek w sądzie w ciągu tygodnia od dnia ogłoszenia wyroku.

Poznacie Prawdę, a Prawda was wyzwoli
– Jan 8:32

Do czego uzasadnienie wyroku rozwodowego Sycharowiczom jest potrzebne?

Przede wszystkim chodzi o świadectwo prawdy – zarówno w przypadku wyroku rozwodowego jak i wyroku wykluczającego rozwód. Jest ono ważne jako dowód wierności i miłości nie tylko dla małżonka broniącego małżeństwa, lecz przede wszystkim dla wiarołomnego współmałżonka i tych osób, które przeniknięte są mentalnością rozwodową.

Jeśli moja postawa w trakcie rozpraw w sądzie będzie wierna przymierzu małżeńskiemu, oparta na dochowaniu wierności przysiędze małżeńskiej, na mądrej posługującej się prawdą, ale i ofiarnej miłości, na modlitwie za siebie, za współmałżonka i za małżeństwo, to takie świadectwo będzie miało wymiar ewangelizacyjny. Szczególnie w tak trudnym, bolesnym momencie kryzysu jakim jest proces rozwodowy w sądzie cywilnym – takie zaświadczenie swojej wierności Bogu i człowiekowi może być początkiem procesu uzdrawiania małżeństwa.

Świadectwo – uzasadnienie wyroku wystawia sędzia prowadzący sprawę, na podstawie zeznań małżonków, świadków, ich zachowania w trakcie sprawy, etc. I to sprawia, że może być ono obiektywnie sporządzonym zapisem prawdy – dowodem mojej wierności i miłości do Boga i współmałżonka.

Ojciec Święty Jan Paweł II w swoim nauczaniu bardzo często powtarzał, że „dzisiejszy świat bardziej potrzebuje świadków niż nauczycieli”.

Opracował A.S.

Warto przeczytać:

 • Dla tych, którzy kochają – propozycja wzoru odpowiedzi na pozew rozwodowy >>>
 • W skrajnych sytuacjach: dlaczego separacja a nie rozwód? >>>
 • Czy wolno katolikowi zgodzić się na rozwód? – o. prof. Jacek Salij OP >>>
 • Przysięga a zgoda na rozwód >>>
 • Każdy rozwód jest wyjątkowy >>>
 • Rozwód nie jest jedynym możliwym sposobem zabezpieczenia opieki nad dziećmi, obrony majątku (opinia prawna) >>>
 • Świadectwo Doroty – jak bronić małżeństwa? >>>
 • O. Pio: „Rozwód jest paszportem do piekła” >>>
 • Zmartwychwstanie Twojego małżeństwa  Pan naprawdę Zmartwychwstał! Alleluja!

  "Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj;
  zmartwychwstał!" (Łk 24,5-6)
  "Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy" (Mk 9,23)
  "Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę:
  Jam zwyciężył świat” (J 16,33)
  "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię
  wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16,15)
  "Nie bój się, wierz tylko!" (Mk 5,36)


  W Kościele nic nie jest magią. Pan Jezus podczas swojego ziemskiego nauczania mówił:

  - do kobiety kananejskiej:
  "O niewiasto wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie,
  jak chcesz!" (Mt 15,28)

  - do kobiety, która prowadziła w mieście życie grzeszne:
  "Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju!" (Łk 7,37.50)
  - do oczyszczonego z trądu Samarytanina:
  "Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła" (Łk 17,19)
  - do kobiety cierpiącej na krwotok:
  "Ufaj, córko! Twoja wiara cię ocaliła" (Mt 9,22)
  - do niewidomego Bartymeusza:
  "Idź, twoja wiara cię uzdrowiła" (Mk 10,52)
  ...

  To może być także Twoje zmartwychwstanie
  - zmartwychwstanie Twojego małżeństwa!


  Matka Boska Leśniowska

  Ty coś domem, o którym się śniło
  Matko Boska Leśniowska
  Miej w opiece każdziutką miłość
  Matko Boska leśniowska


  www.lesniow.pl

  Słowa Pana Jezusa nie pozostawiają żadnych wątpliwości:

  "Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego
  i nie będziecie pili Krwi Jego,
  nie będziecie mieli życia w sobie" (J 6, 53)

  Ile tego życia będziemy mieli w sobie tu na ziemi, tyle i tylko tyle zabierzemy w świat wieczności. I na bardzo długo możemy znaleźć się w czyśćcu, aby dojść do pełni życia, do miary nieba.


  Czy wolno katolikowi zgodzić się na rozwód?
  - o. prof. Jacek Salij OP
  Jak wrócić do sakramentalnego małżonka?

  Ks. Marek Dziewiecki:
  "Najpierw bowiem człowiek jest odpowiedzialny za swojego małżonka" - więcej na stronie >>>
  Sytuacje najtrudniejsze  Nawrócenie i pojednanie  Kryzys małżeński - pytania i odpowiedzi  „Dla Boga nie ma nic niemożliwego” (Łk 1,37)  Zaczynając od nowa
  Musicie zawsze powstawać!


  Możecie rozerwać swoje fotografie
  i zniszczyć prezenty.
  Możecie podeptać swoje szczęśliwe wspomnienia
  i próbować dzielić to, co było dla dwojga.
  Możecie przeklinać Kościół i Boga.

  Ale Jego potęga nie może nic uczynić
  przeciw waszej wolności.
  Bo jeżeli dobrowolnie prosiliście Go,
  by zobowiązał się z wami...
  On nie może was "rozwieść".

  To zbyt trudne?
  A kto powiedział, że łatwo być
  człowiekiem wolnym i odpowiedzialnym.
  Miłość się staje
  Jest miłością w marszu, chlebem codziennym.

  Nie jest umeblowana mieszkaniem,
  ale domem do zbudowania i utrzymania,
  a często do remontu.
  Nie jest triumfalnym "TAK",
  ale jest mnóstwem "tak",
  które wypełniają życie, pośród mnóstwa "nie".

  Człowiek jest słaby, ma prawo zbłądzić!
  Ale musi zawsze powstawać i zawsze iść.
  I nie wolno mu odebrać życia,
  które ofiarował drugiemu; ono stało się nim.

  Michel Quoist  Westerplatte  "Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje „Westerplatte". Jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować. Wreszcie — jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie. Tak, obronić — dla siebie i dla innych" - Jan Paweł II.

  Ciężki krzyż  "Miłość nigdy nie pomaga w złym. Właśnie dlatego doradca katolicki w żadnej sytuacji nie proponuje krzywdzonemu małżonkowi rozwodu, gdyż nie wolno nikomu proponować łamania przysięgi złożonej wobec Boga i człowieka" - ks.dr Marek Dziewiecki.


  Bitwa toczy się o nasze serce

  Tożsamość mężczyzny i kobiety

  Co to znaczy "moja była żona"?

  Szczescie-w-malzenstwie


  Stanowisko Episkopatu Polski:
  "Metoda in vitro jest niezgodna z prawem Bożym
  i naturą człowieka" - więcej na stronie >>>

  Twoja sprawa

  Najnowsze wpisy

  Kategorie

  Miłujcie się! 2/2017

  Abyś dzień święty święcił