Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR

Italia España France Deutschland Great Britain

Powrót po 13 latach

Wybieram Miłość
wybieram-milosc-xpiotr-168x126
Uzdrowienie
Przygotowanie do spowiedzi
- ks. Tomasz Seweryn uzdrowienie-xtomasz-168x143 Rachunek sumienia małżonków
Uzdrowienie wewnętrzne
O Sycharze w TVP1
mywyoni-o-sycharze-168x123
Świadectwo miłości
niezgoda-na-rozwod-osalij-168x126
mywyoni-drugi-slub-168x101
malzenstwo-osalij-168x136
Miłujcie się!
Nowa Ewangelizacja
Abyś dzień święty święcił

Regulamin usługi „Newsletter SYCHAR”

obowiązujący od dnia 15 września 2015 r.

 1. Usługa „Newsletter SYCHAR” skierowana jest do katolików i umożliwia im automatyczne otrzymywanie informacji w formie poczty elektronicznej, związanych z działalnością Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR należącej do Kościoła katolickiego, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Skaryszewska 12.
 2. Korzystanie z usługi „Newsletter SYCHAR” jest dobrowolne i bezterminowe.
 3. W celu świadczenia usługi „Newsletter SYCHAR” Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej.
 4. Dla ułatwienia procesu rejestracji na stronie Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR pod adresem http://sychar.org/newsletter/ dostępny jest formularz elektroniczny, za pomocą którego na wskazany adres poczty elektronicznej zostanie przesłana treść Deklaracji subskrypcji usługi „Newsletter SYCHAR”.
 5. W strukturze Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR funkcjonują lokalne Ogniska, które za pomocą usługi „Newsletter SYCHAR” mają możliwość przesyłania własnych informacji, niezależnie od newslettera związanego z główną domeną www.sychar.org. Wykaz wszystkich Ognisk Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR jest dostępny pod adresem http://sychar.org/ogniska.
 6. Osoba zainteresowana może w procesie rejestracji dodatkowo wskazać dowolne Ognisko lub kilka Ognisk Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR, z których chciałaby otrzymywać informacje w ramach subskrypcji usługi „Newsletter SYCHAR”.
 7. Nie ma możliwości subskrypcji usługi „Newsletter SYCHAR” jedynie w części dotyczącej poszczególnych Ognisk.
 8. Osoba zainteresowana subskrypcją usługi „Newsletter SYCHAR” zobowiązana jest do dostarczenia wypełnionej deklaracji, o której mowa w punkcie 4 Regulaminu na adres poczty elektronicznej newsletter@sychar.org podpisaną imieniem, nazwiskiem, wskazanym adresem poczty elektronicznej, datą wypełnienia oraz opcjonalnie wybrane Ogniska/Ognisk (wskazać którego/których).
 9. Złożenie deklaracji wymienionej w punkcie 4 Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody osoby zainteresowanej na przetwarzanie jej danych osobowych przez Wspólnotę Trudnych Małżeństw SYCHAR, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Skaryszewska 12, w celu korzystania z prowadzonej przez Wspólnotę Trudnych Małżeństw SYCHAR usługi „Newsletter SYCHAR”.
 10. Rozpoczęcie świadczenia usługi „Newsletter SYCHAR” następuje w momencie dopisania adresu poczty elektronicznej osoby zainteresowanej do bazy subskrybentów usługi „Newsletter SYCHAR” na podstawie otrzymanej deklaracji, której treść jest dostępna na stronie Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR pod adresem http://sychar.org/newsletter/.
 11. Osobie zarejestrowanej w bazie danych usługi „Newsletter SYCHAR” przysługuje prawo dostępu do treści przetwarzanych danych jej dotyczących, możliwości ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z bazy subskrybentów usługi „Newsletter SYCHAR”.
 12. Zmiany danych można dokonać poprzez wysłanie stosownej dyspozycji na adres poczty elektronicznej newsleter@sychar.org.
 13. Rezygnacja z subskrypcji usługi „Newsletter SYCHAR” jest możliwa po dostarczeniu stosownej dyspozycji na adres poczty elektronicznej wypisz-z-newslettera@sychar.org.
 14. Zakończenie subskrypcji powoduje usunięcie danych subskrybenta z bazy danych usługi „Newsletter SYCHAR”.
 15. W stopce każdej wiadomości przesyłanej w ramach usługi „Newsletter SYCHAR” zostanie zamieszczona informacja o sposobie zmiany danych, sposobie rezygnacji z subskrypcji oraz odnośnik do niniejszego Regulaminu.
 16. Administratorem danych przetwarzanych w ramach usługi „Newsletter SYCHAR” jest Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR należąca do Kościoła katolickiego, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Skaryszewska 12. Dane osobowe (tj. adresy e-mail) zbierane są przez SYCHAR wyłącznie w celu ich przetwarzania na potrzeby Kościoła katolickiego (czyli wspólnoty) dla realizacji usługi „Newsletter SYCHAR”. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter SYCHAR”.
 17. Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu usługi „Newsletter SYCHAR” a o treści zmian Subskrybenci będą poinformowani przez umieszczenie na stronie internetowej www.sychar.org wiadomości o zmianie Regulaminu oraz za pośrednictwem usługi „Newslettera SYCHAR”. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 18. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o jego zmianach. Subskrybent, który nie wyraża zgody na zmiany w Regulaminie zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie za pomocą poczty elektronicznej na adres newsletter@sychar org, co jest równoznaczne z rezygnacją z subskrypcji usługi „Newsletter SYCHAR”.
Zmartwychwstanie Twojego małżeństwa

 

Pan naprawdę Zmartwychwstał! Alleluja!
„Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał!” (Łk 24,5-6)
 

„Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy” (Mk 9,23)
„Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę:
Jam zwyciężył świat” (J 16,33)

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!”
(Mk 16,15)

„Nie bój się, wierz tylko!” (Mk 5,36)
 

W Kościele nic nie jest magią. Pan Jezus podczas swojego ziemskiego nauczania mówił:
– do Marty siostry Marii I Łazarza:
„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?” (J 11,25-26)
– do kobiety kananejskiej:
„O niewiasto wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie,
jak chcesz!” (Mt 15,28)

– do kobiety, która prowadziła w mieście życie grzeszne:
„Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju!” (Łk 7,37.50)– do oczyszczonego z trądu Samarytanina:
„Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła” (Łk 17,19)
– do kobiety cierpiącej na krwotok:
„Ufaj, córko! Twoja wiara cię ocaliła” (Mt 9,22)
– do niewidomego Bartymeusza:
„Idź, twoja wiara cię uzdrowiła” (Mk 10,52)
Obietnica Chrystusa:
„Kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki” (J 8,51)


To może być także Twoje zmartwychwstanie
– zmartwychwstanie Twojego małżeństwa!

Matka Boska Leśniowska
Ty coś domem, o którym się śniło
Matko Boska Leśniowska
Miej w opiece każdziutką miłość
Matko Boska leśniowska


Słowa Pana Jezusa nie pozostawiają żadnych wątpliwości:
„Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego
i nie będziecie pili Krwi Jego,
nie będziecie mieli życia w sobie” (J 6, 53)

Ile tego życia będziemy mieli w sobie tu na ziemi, tyle i tylko tyle zabierzemy w świat wieczności. I na bardzo długo możemy znaleźć się w czyśćcu, aby dojść do pełni życia, do miary nieba.

Towarzyszenie małżonkom sakramentalnym po rozwodzie

Referaty i świadectwa Sycharków wygłoszone podczas konferencji “Moralne i duszpasterskie konsekwencje przysięgi małżeńskiej” na KUL 7 czerwca 2017

Prezentacja Alicji i Marzeny: http://bit.ly/2uHQ2Lt
Referat Andrzeja: http://bit.ly/2t7Cswv
Prezentacja Andrzeja: http://bit.ly/2u9uLZw
Program konferencji: http://bit.ly/2tembWC
Link do nagrania – VIDEO: https://youtu.be/VKGB4GpQkSY
Link do nagrania – AUDIO: https://archive.org/details/sycharki

Czy wolno katolikowi zgodzić się na rozwód?
– o. prof. Jacek Salij OP

Jak wrócić do sakramentalnego małżonka?


Ks. Marek Dziewiecki:
„Najpierw bowiem człowiek jest odpowiedzialny za swojego małżonka” – więcej na stronie >>>

Sytuacje najtrudniejsze

Nawrócenie i pojednanie

Kryzys małżeński – pytania i odpowiedzi

„Dla Boga nie ma nic niemożliwego” (Łk 1,37)

Zaczynając od nowa

Musicie zawsze powstawać!

Możecie rozerwać swoje fotografie i zniszczyć prezenty.
Możecie podeptać swoje szczęśliwe wspomnienia
i próbować dzielić to, co było dla dwojga.
Możecie przeklinać Kościół i Boga.
Ale Jego potęga nie może nic uczynić
przeciw waszej wolności.
Bo jeżeli dobrowolnie prosiliście Go,
by zobowiązał się z wami…
On nie może was „rozwieść”.
To zbyt trudne?
A kto powiedział, że łatwo być
człowiekiem wolnym i odpowiedzialnym.
Miłość się staje
Jest miłością w marszu, chlebem codziennym.
Nie jest umeblowana mieszkaniem,
ale domem do zbudowania i utrzymania,
a często do remontu.
Nie jest triumfalnym „TAK”,
ale jest mnóstwem „tak”,
które wypełniają życie, pośród mnóstwa „nie”.
Człowiek jest słaby, ma prawo zbłądzić!
Ale musi zawsze powstawać i zawsze iść.
I nie wolno mu odebrać życia,
które ofiarował drugiemu; ono stało się nim.
Michel Quoist

Westerplatte

„Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje „Westerplatte”. Jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować. Wreszcie — jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie. Tak, obronić — dla siebie i dla innych” – Jan Paweł II.

Ciężki krzyż

„Miłość nigdy nie pomaga w złym. Właśnie dlatego doradca katolicki w żadnej sytuacji nie proponuje krzywdzonemu małżonkowi rozwodu, gdyż nie wolno nikomu proponować łamania przysięgi złożonej wobec Boga i człowieka” – ks.dr Marek Dziewiecki.

Bitwa toczy się o nasze serce

Tożsamość mężczyzny i kobiety

Co to znaczy „moja była żona”?


Stanowisko Episkopatu Polski:
„Metoda in vitro jest niezgodna z prawem Bożym
i naturą człowieka” – więcej na stronie >>>

Twoja sprawa

KRS: 0000288792

UWAGA! Nowy adres strony Ogniska SYCHAR w Lublinie: http://lublin-pallotyni.sychar.org
stat4u

Ostatnie wpisy
Kategorie
Kronika