Italia España France Deutschland Great Britain

Jezus zmartwychwstał!

Powrót po 13 latach

Wybieram Miłość

wybieram-milosc-xpiotr-168x126

Uzdrowienie

Przygotowanie do spowiedzi
- ks. Tomasz Seweryn - www.ks.seweryn.com.pl uzdrowienie-xtomasz-168x143 Rachunek sumienia małżonków
Uzdrowienie wewnętrzne

O Sycharze w TVP1

mywyoni-o-sycharze-168x123

Świadectwo miłości

niezgoda-na-rozwod-osalij-168x126
mywyoni-drugi-slub-168x101
malzenstwo-osalij-168x136

Nowa Ewangelizacja

OPP Stowarzyszenie

program do pit - darmowy

1. Spotkanie Ogniska prowadzi lider lub osoba przez niego wyznaczona.
2. Kapłan, choć nie prowadzi bezpośrednio spotkania, to aktywnie w nim uczestniczy. Wspiera małżonków swoją modlitwą oraz gotowością do udzielania rad i wyjaśnień.
3. Rozpoczynamy spotkanie modlitwą (np. „Ojcze nasz”).
4. Prowadzący mówi trzy zdania o naszej Wspólnocie:
• Przypomina charyzmat Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR, który streszcza się w zdaniu: „Każde trudne sakramentalne małżeństwo jest do uratowania”, gdyż każdy sakramentalny małżonek ma szanse otworzyć się na łaskę nawrócenia i wypełnienia przysięgi małżeńskiej.
• Mówi także, że członkowie naszej Wspólnoty stanowczo sprzeciwiają się mentalności rozwodowej; nie występują o rozwód, ani nie wyrażają zgody na rozwód i nie pomagają
w rozwodach, gdyż nie wolno nikomu proponować i akceptować łamania przysięgi złożonej wobec Boga i człowieka. Gdy miłość jest chora nie zabija się jej, tylko leczy.
• Podkreśla, że pomagamy na różne sposoby wszystkim małżonkom wytrwać w wierności
i w rozwoju miłości do współmałżonka.
5. Prowadzący przypomina zasady obowiązujące podczas spotkań:
• Na początku spotkania przedstawiamy się i mówimy sobie po imieniu.
• Nie ma przymusu – każdy mówi dlatego, że chce.
• Mówimy we własnym imieniu i o sobie, o swojej sytuacji, dzielimy się osobistym świadectwem, nie głosimy „kazań”, nie teoretyzujemy.
• Nie przerywamy sobie wypowiedzi, nie zadajemy pytań, nie oceniamy, nie polemizujemy
z wypowiedziami poprzedników, nie udzielamy rad.
• Staramy się uważnie i cierpliwie nawzajem siebie słuchać, umożliwiając każdemu wypowiedze-nie się i nazwanie swojego problemu.
• Wszyscy obecni na spotkaniu są zobowiązani do zachowania anonimowości osób, zasłyszanych spraw i zdarzeń – stwarzamy atmosferę bezpieczeństwa i zaufania.
• Osoby, które są po raz pierwszy, mają więcej czasu na wypowiedź.
• W przypadku łamania zasad, zbytniego przedłużania wypowiedzi lub w celu wyjaśnienia sprawy może zostać ona przerwana przez osobę prowadzącą spotkanie lub kapłana.
6. Po przedstawieniu się uczestników spotkania któraś z osób przedstawia krótki temat dotyczący wiary, małżeństwa (np. jakiś fragment Pisma Św., książki, świadectwo, temat z niniejszej broszury lub banku tematów). Można posłużyć się prezentacją multimedialną, filmem, itp.
7. Następnie uczestnicy mogą podzielić się swoimi refleksjami nt. poruszonego zagadnienia. Dzielenie może odbywać się w mniejszych grupkach prowadzonych przez wyznaczonych moderatorów. Wyznaczamy wcześniej czas na tę część spotkania i staramy się go nie przekroczyć.
8. Przed zakończeniem przedstawiamy ogłoszenia i informacje o działalności Wspólnoty – możemy podeprzeć się prezentacją, rozdać informacje na kartkach, podać namiary na opiekuna duchowego, osoby prowadzące nabór na warsztaty 12 kroków. Podajemy datę następnego spotkania, najbliższych rekolekcji, prosimy o pomoc w przygotowaniu planowanego wydarzenia, itp. Zapraszamy także do skorzystania z zasobów biblioteczki – już po modlitwie.
9. Spotkanie kończymy „Modlitwą o odrodzenie małżeństwa” znajdującą się w broszurze i na wizytówkach i błogosławieństwem kapłana.

Każdemu spotkaniu wspólnotowemu towarzyszy Msza Święta – o ile to możliwe w intencji małżeństw w kryzysie. Każdy z uczestników spotkań otrzymuje gratis broszurę Sycharowską i ulotki-wizytówki oraz propozycję zapisania się na listę newslettera na stronie internetowej Ogniska, aby na bieżąco otrzymywać mailem informacje m.in. o najbliższych spotkaniach.

Zmartwychwstanie Twojego małżeństwaPan naprawdę Zmartwychwstał! Alleluja!

"Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj;
zmartwychwstał!" (Łk 24,5-6)
"Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy" (Mk 9,23)
"Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę:
Jam zwyciężył świat” (J 16,33)
"Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię
wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16,15)
"Nie bój się, wierz tylko!" (Mk 5,36)


W Kościele nic nie jest magią. Pan Jezus podczas swojego ziemskiego nauczania mówił:

- do kobiety kananejskiej:
"O niewiasto wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie,
jak chcesz!" (Mt 15,28)

- do kobiety, która prowadziła w mieście życie grzeszne:
"Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju!" (Łk 7,37.50)
- do oczyszczonego z trądu Samarytanina:
"Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła" (Łk 17,19)
- do kobiety cierpiącej na krwotok:
"Ufaj, córko! Twoja wiara cię ocaliła" (Mt 9,22)
- do niewidomego Bartymeusza:
"Idź, twoja wiara cię uzdrowiła" (Mk 10,52)
...

To może być także Twoje zmartwychwstanie
- zmartwychwstanie Twojego małżeństwa!


Matka Boska Leśniowska

Ty coś domem, o którym się śniło
Matko Boska Leśniowska
Miej w opiece każdziutką miłość
Matko Boska leśniowska


www.lesniow.pl

Słowa Pana Jezusa nie pozostawiają żadnych wątpliwości:

"Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego
i nie będziecie pili Krwi Jego,
nie będziecie mieli życia w sobie" (J 6, 53)

Ile tego życia będziemy mieli w sobie tu na ziemi, tyle i tylko tyle zabierzemy w świat wieczności. I na bardzo długo możemy znaleźć się w czyśćcu, aby dojść do pełni życia, do miary nieba.


Czy wolno katolikowi zgodzić się na rozwód?
- o. prof. Jacek Salij OP
Jak wrócić do sakramentalnego małżonka?

Ks. Marek Dziewiecki:
"Najpierw bowiem człowiek jest odpowiedzialny za swojego małżonka" - więcej na stronie >>>
Sytuacje najtrudniejszeNawrócenie i pojednanieKryzys małżeński - pytania i odpowiedzi„Dla Boga nie ma nic niemożliwego” (Łk 1,37)Zaczynając od nowa
Musicie zawsze powstawać!


Możecie rozerwać swoje fotografie
i zniszczyć prezenty.
Możecie podeptać swoje szczęśliwe wspomnienia
i próbować dzielić to, co było dla dwojga.
Możecie przeklinać Kościół i Boga.

Ale Jego potęga nie może nic uczynić
przeciw waszej wolności.
Bo jeżeli dobrowolnie prosiliście Go,
by zobowiązał się z wami...
On nie może was "rozwieść".

To zbyt trudne?
A kto powiedział, że łatwo być
człowiekiem wolnym i odpowiedzialnym.
Miłość się staje
Jest miłością w marszu, chlebem codziennym.

Nie jest umeblowana mieszkaniem,
ale domem do zbudowania i utrzymania,
a często do remontu.
Nie jest triumfalnym "TAK",
ale jest mnóstwem "tak",
które wypełniają życie, pośród mnóstwa "nie".

Człowiek jest słaby, ma prawo zbłądzić!
Ale musi zawsze powstawać i zawsze iść.
I nie wolno mu odebrać życia,
które ofiarował drugiemu; ono stało się nim.

Michel QuoistWesterplatte"Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje „Westerplatte". Jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować. Wreszcie — jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie. Tak, obronić — dla siebie i dla innych" - Jan Paweł II.

Ciężki krzyż"Miłość nigdy nie pomaga w złym. Właśnie dlatego doradca katolicki w żadnej sytuacji nie proponuje krzywdzonemu małżonkowi rozwodu, gdyż nie wolno nikomu proponować łamania przysięgi złożonej wobec Boga i człowieka" - ks.dr Marek Dziewiecki.


Bitwa toczy się o nasze serce

Tożsamość mężczyzny i kobiety

Co to znaczy "moja była żona"?

Szczescie-w-malzenstwie


Stanowisko Episkopatu Polski:
"Metoda in vitro jest niezgodna z prawem Bożym
i naturą człowieka" - więcej na stronie >>>

Twoja sprawa

Najnowsze wpisy

Kategorie

Miłujcie się! 2/2017

Abyś dzień święty święcił