Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR

Italia España France Deutschland Great Britain

Powrót po 13 latach

Wybieram Miłość
wybieram-milosc-xpiotr-168x126
Uzdrowienie
Przygotowanie do spowiedzi
- ks. Tomasz Seweryn uzdrowienie-xtomasz-168x143 Rachunek sumienia małżonków
Uzdrowienie wewnętrzne
O Sycharze w TVP1
mywyoni-o-sycharze-168x123
Świadectwo miłości
niezgoda-na-rozwod-osalij-168x126
mywyoni-drugi-slub-168x101
malzenstwo-osalij-168x136
Miłujcie się!
Nowa Ewangelizacja
Abyś dzień święty święcił

W czerwcu 2008 r. rozpoczęliśmy warsztaty według programu odpowiadającego chrześcijańskiej wizji człowieka i świata:

„Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia”

Program przetłumaczył i zaadoptował do polskich warunków ks. Romuald Jaworski z Diecezji Płockiej.

Praca nad programem prowadzi do uzdrowienia duchowego i psychicznego. Dzięki prowadzeniu przez Ducha Świętego program 12 kroków jest narzędziem służącym kształtowaniu własnego życia nie przez podporządkowywanie się własnej sile, lecz Bożej mocy. Poprzez pracę doświadczamy we własnych grupach uzdrowienia, odzyskujemy spokój ducha i doznajemy zmian wżyciu, które do tej pory było nieznane, a z utęsknieniem poszukiwane. W grupach realizujących ten program mogą znaleźć schronienie ludzie z różnymi problemami i nałogami. Praca polega m.in. na dzieleniu się siłą, doświadczeniem i nadzieją. Niezdrowe relacje jak i ograniczające sposoby zachowania, mogą być zaniechane na korzyść nowej, odpowiedzialnej formy życia. Kto chce doświadczyć przygody i wejść na drogę przemiany, powinien przynieść ze sobą gotowość uczenia się tego, jak zaufać innym ludziom w grupie.

Decydują o sukcesie następujące czynniki:

uczciwość

rzetelność

wewnętrzna gotowość bezwarunkowego zaakceptowania różnic między ludźmi.

JEDNYM SŁOWEM MIŁOŚĆ

Kiedy uznam własną bezsilność i zdam się na Boga, niezależnie od tego, jak wygląda nasza specyficzna sytuacja życiowa, jest nadzieja na zmianę. To jak Bóg w indywidualny sposób objawia się w życiu, fascynuje ciągle na nowo. Pozorną niemożność czyni czymś możliwym, uzdrawia życie zagubionych ludzi i przemienia je od wewnątrz, leczy, daje pokój ducha.

Praca nad programem, odbywa się w małych grupach  5 – 9 osób. Prowadzi grupę osoba znająca dobrze przedstawiany program. Praca polega na poznaniu samych siebie i rozwinięciu własnej osobowości. Jeśli ktoś ma ochotę na pracę nad sobą, proponujemy test dla samego siebie (do nabycia u organizatorów).

Praca z tym programem obejmuje dwa zakresy:

osobistą pracę nad 12 krokami z pomocą materiału zawartego na stronach książki („Wreszcie Żyć – 12 kroków ku pełni życia”)

rozmowa w grupach o wynikach pracy domowej i o wszystkich wyłaniających się problemach i wolnych pytaniach.

Dla realizacji programu grupa spotyka się raz w tygodniu. Podczas 3 – 4 pierwszych mogą być zmiany ilości osób.

Grupa powinna stanowić coś na kształt rodziny – całkowite zaufanie.

Przebieg spotkania:

I część spotkania

przywitanie się

modlitwa

dzielenie się doświadczeniem, przeżyciami, uczuciami z ostatniego tygodnia.

II część spotkania :

praca nad kartą pracy

Książka zawiera również reguły pracy grupowej nad programem 12 kroków. Jest to program grupowej odnowy, nowe poznanie siebie. Dzięki temu programowi odnajdziemy energię, miłość i radość. Doświadczymy wzrostu duchowej wrażliwości, delikatności, zdolności do kochania, dojrzałości emocjonalnej. Będziemy zmieniać przyzwyczajenia, które są dla nas destrukcyjne. Nasza kondycja cielesna, uczuciowa i duchowa ulegną pozytywnym przemianom.

Sens życia – żyć w więzi z Bogiem.

Przedstawiony program 12 kroków jest szkołą życia pomagającą odzyskać równowagę, prowadzącą do duchowej dojrzałości i w efekcie do psychicznego uzdrowienia i odnowienia relacji z Bogiem.

Dalsze informacje:
Informacje i zapisy na:
  • Sycharowskie warsztaty stacjonarne przy Ogniskach Sycharowskich.
  • Sycharowskie warsztaty internetowe (praca w formie pisemnej w grupie zamkniętej + kilka mitingów grupy w realu) i warsztaty internetowo-stacjonarne (praca w formie pisemnej w grupie zamkniętej + regularne mitingi grupy w realu w Ognisku Sycharowskim) na Forum Pomocy –  https://www.kryzys.org/viewforum.php?f=17 .
  • Warsztaty organizowane przez Centrum Pomocy Duchowej Księży Pallotynów w Warszawie przy ul. Skaryszewskiej 12 – www.12krokow.com.pl .
ZASADY PROWADZENIA SYCHAROWSKICH WARSZTATÓW ROZWOJU DUCHOWEGO „WRESZCIE ŻYĆ – 12 KROKÓW KU PEŁNI ŻYCIA” podane są na stronie http://sychar.org/sycharowskie-warsztaty/ .
Zmartwychwstanie Twojego małżeństwa

 

Pan naprawdę Zmartwychwstał! Alleluja!
„Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał!” (Łk 24,5-6)
 

„Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy” (Mk 9,23)
„Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę:
Jam zwyciężył świat” (J 16,33)

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!”
(Mk 16,15)

„Nie bój się, wierz tylko!” (Mk 5,36)
 

W Kościele nic nie jest magią. Pan Jezus podczas swojego ziemskiego nauczania mówił:
– do Marty siostry Marii I Łazarza:
„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?” (J 11,25-26)
– do kobiety kananejskiej:
„O niewiasto wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie,
jak chcesz!” (Mt 15,28)

– do kobiety, która prowadziła w mieście życie grzeszne:
„Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju!” (Łk 7,37.50)– do oczyszczonego z trądu Samarytanina:
„Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła” (Łk 17,19)
– do kobiety cierpiącej na krwotok:
„Ufaj, córko! Twoja wiara cię ocaliła” (Mt 9,22)
– do niewidomego Bartymeusza:
„Idź, twoja wiara cię uzdrowiła” (Mk 10,52)
Obietnica Chrystusa:
„Kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki” (J 8,51)


To może być także Twoje zmartwychwstanie
– zmartwychwstanie Twojego małżeństwa!

Matka Boska Leśniowska
Ty coś domem, o którym się śniło
Matko Boska Leśniowska
Miej w opiece każdziutką miłość
Matko Boska leśniowska


Słowa Pana Jezusa nie pozostawiają żadnych wątpliwości:
„Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego
i nie będziecie pili Krwi Jego,
nie będziecie mieli życia w sobie” (J 6, 53)

Ile tego życia będziemy mieli w sobie tu na ziemi, tyle i tylko tyle zabierzemy w świat wieczności. I na bardzo długo możemy znaleźć się w czyśćcu, aby dojść do pełni życia, do miary nieba.

Towarzyszenie małżonkom sakramentalnym po rozwodzie

Referaty i świadectwa Sycharków wygłoszone podczas konferencji “Moralne i duszpasterskie konsekwencje przysięgi małżeńskiej” na KUL 7 czerwca 2017

Prezentacja Alicji i Marzeny: http://bit.ly/2uHQ2Lt
Referat Andrzeja: http://bit.ly/2t7Cswv
Prezentacja Andrzeja: http://bit.ly/2u9uLZw
Program konferencji: http://bit.ly/2tembWC
Link do nagrania – VIDEO: https://youtu.be/VKGB4GpQkSY
Link do nagrania – AUDIO: https://archive.org/details/sycharki

Czy wolno katolikowi zgodzić się na rozwód?
– o. prof. Jacek Salij OP

Jak wrócić do sakramentalnego małżonka?


Ks. Marek Dziewiecki:
„Najpierw bowiem człowiek jest odpowiedzialny za swojego małżonka” – więcej na stronie >>>

Sytuacje najtrudniejsze

Nawrócenie i pojednanie

Kryzys małżeński – pytania i odpowiedzi

„Dla Boga nie ma nic niemożliwego” (Łk 1,37)

Zaczynając od nowa

Musicie zawsze powstawać!

Możecie rozerwać swoje fotografie i zniszczyć prezenty.
Możecie podeptać swoje szczęśliwe wspomnienia
i próbować dzielić to, co było dla dwojga.
Możecie przeklinać Kościół i Boga.
Ale Jego potęga nie może nic uczynić
przeciw waszej wolności.
Bo jeżeli dobrowolnie prosiliście Go,
by zobowiązał się z wami…
On nie może was „rozwieść”.
To zbyt trudne?
A kto powiedział, że łatwo być
człowiekiem wolnym i odpowiedzialnym.
Miłość się staje
Jest miłością w marszu, chlebem codziennym.
Nie jest umeblowana mieszkaniem,
ale domem do zbudowania i utrzymania,
a często do remontu.
Nie jest triumfalnym „TAK”,
ale jest mnóstwem „tak”,
które wypełniają życie, pośród mnóstwa „nie”.
Człowiek jest słaby, ma prawo zbłądzić!
Ale musi zawsze powstawać i zawsze iść.
I nie wolno mu odebrać życia,
które ofiarował drugiemu; ono stało się nim.
Michel Quoist

Westerplatte

„Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje „Westerplatte”. Jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować. Wreszcie — jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie. Tak, obronić — dla siebie i dla innych” – Jan Paweł II.

Ciężki krzyż

„Miłość nigdy nie pomaga w złym. Właśnie dlatego doradca katolicki w żadnej sytuacji nie proponuje krzywdzonemu małżonkowi rozwodu, gdyż nie wolno nikomu proponować łamania przysięgi złożonej wobec Boga i człowieka” – ks.dr Marek Dziewiecki.

Bitwa toczy się o nasze serce

Tożsamość mężczyzny i kobiety

Co to znaczy „moja była żona”?


Stanowisko Episkopatu Polski:
„Metoda in vitro jest niezgodna z prawem Bożym
i naturą człowieka” – więcej na stronie >>>

Twoja sprawa

KRS: 0000288792

UWAGA! Nowy adres strony Ogniska SYCHAR w Lublinie: http://lublin-pallotyni.sychar.org
stat4u

Ostatnie wpisy
Kategorie
Kronika